Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по английски език и по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2022/2023 г.

   
С изпити по английски език и по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2022/2023 г.

В 9.00 часа в 243 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по английски език, за който са подали заявления 444 кандидат-студенти.

Заместник-деканът на Факултета по класически и нови филологии доц. Александра Багашева и председателят на изпитната комисия проф. Корнелия Славова пожелаха успех на кандидат-студентите, които ще работят по вариант № 3 на теста.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са: „Социология“; „Публична администрация“; „Философия (на английски език)“; „Английска филология“; „Португалска филология“; „Скандинавистика“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Южна, Източна и Югоизточна Азия“; „Африканистика (на английски език)“; „Химия и английски език“; „Биология и английски език“.

2-2

В 14.00 часа в аудитория 255 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по физика, за който са се записали 55 кандидати. Председател на изпитната комисия е проф. дфзн Асен Пашов от Физическия факултет. Кандидат-студент изтегли тема № 3, по която ще пишат явилите се на изпита.

3

Кандидатите бяха поздравени от декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски, който изрази надеждата си да се срещне отново с тях през октомври – вече като студенти във Физическия факултет на Софийския университет. Той им пожела успех и да работят спокойно.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по физика, са:

„Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“.