Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по история на България и география продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпит по история на България и география продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 9.00 часа в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Димитър Иванов от гр. София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България.

От подготвените от изпитната комисия теми бяха изтеглени:

„Териториално разширение и централизация на Българското ханство през управлението на хан Крум и хан Омуртаг“

и

„Първа Балканска война (1912-1913 г.)“

и вариант № 1 на теста.

974 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидатите и изрази увереността си, че всички са се подготвили отлично, в което ще убедят членовете на изпитната комисия. Проф. Божанкова пожела успех на всички явили се на изпита по история на България.

1

Деканът на Историческия факултет доц. Тодор Попнеделев също поздрави кандидатите за желанието им да станат студенти в истинския университет на България и им пожела успех. Той представи членовете на изпитната комисия проф. Пламен Митев, проф. Веселин Янчев, доц. Георги Николов и проф. Тодор Мишев.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

3

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански или италиански език – специалност „Международни отношения“.

4
5
6

В 14.00 часа в зала 292 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по география. Стоян Вълчев от Благоевград изтегли вариант № 7 на теста. Кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита, са 207 .

1

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и декана на Геолого-географския факултет доц. Филип Мачев. Председател на изпитната комисия е проф. Веселин Бояджиев от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

2

Проф. Божанкова приветства кандидатите в най-авторитетния български университет и ги поздрави за смелостта и избора им да покажат знанията си пред изпитната комисия. Тя им пожела да бъдат студенти в Софийския университет през следващата учебна година, но за да осъществят това е необходимо да се справят успешно със изпита. По думите на проф. Божанкова, техните знания, подготовка и мотивация ще им спечелят място в най-престижния български университет.

3

С успешно издържан изпит по география кандидат-студентите могат да учат в следните специалности в Софийския университет: Библиотечно-информационни науки; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по география и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език кандидатите могат да запишат специалностите „Туризъм” и „Регионално развитие и политика”.

С успешно положени изпит по география и изпит по английски, немски, френски или испански език бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.