Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция на Олаф Герке от Фондация "Фридрих Еберт"

   
Публична лекция на Олаф Герке от Фондация "Фридрих Еберт"

Факултетът по журналистика и масова комуникация към Софийския университет “ Св. Климент Охридски” и Фондация "Фридрих Еберт" България организираха публична лекция и дискусия на тема "Културно-историческото наследство на пресата: съвременно ползване чрез дигитализация". Лектор на събитието бе Олаф Герке от Фондация "Фридрих Еберт".

Срещата бе открита от проф. д-р Николай Михайлов, функционален заместник-декан по научноизследователската дейност и докторските програми във Факултета по журналистика и масова комуникация, който поздрави всички от името на факултета и декана проф. д-р Веселина Вълканова.

1

Той посочи, че лекцията засяга ключова тема в историята, цивилизацията, културно-историческото наследство и нейната връзка със съвременността, идентичността и комуникацията. Съвременният социален свят се е формирал благодарение на пресата и онези медийни продукти, които остават в историята, посочи проф. Михайлов и отбеляза, че в това отношение опитът на немската традиция има много какво да ни покаже. Той изтъкна, че с Йохан Гутенберг, намерил онази технологична възможност, която ще помогне на книгите да се разпространяват по-бързо и на разстояние, започват кардинални промени в историята на цивилизацията и историята на културата.

6

Жак Папаро от Фондация "Фридрих Еберт" изрази благодарността си към професор Вълканова за възможността да се представи един важен за него проект, в който е участвал. Той отбеляза, че в немските библиотеки и музеи колекциите са разпределени по-различно – има библиотеки с много големи специализирани колекции и даде за пример тези на Фондация "Фридрих Еберт", която има над един милион книги, като много от тях са и в дигитална форма. По думите му голяма колекция означава и голяма отговорност – отговорност тази информация да достигне и до читателите.

4

Жак Папаро обясни, че причината, поради която с колегите му са решили да дигитализират този вид литература всъщност са молбите на посетителите на библиотеката, които са искали по-голям комфорт. „В момента, в който видяхме, че технологията по някакъв начин вече е до такава степен напреднала, че може и една некомерсиална организация все пак да се включи в този процес, решихме да се впуснем в тази авантюра“, подчерта г-н Папаро. В заключение Жак Папаро изрази благодарността си към дошлите на лекцията.

8

Доц. Симеон Василев от Факултета по журналистика и масова комуникация благодари на Олаф Герке за отделеното време и за представянето на темата. Той също така поздрави г-н Папаро и подчерта, че сътрудничеството, което осъществяват, ще бъде в полза на студентите във Факултета по журналистика и масова комуникация. Доц. Василев приветства студентите и специалистите от Университетската библиотека, които се занимават с дигитализация. „За мен интересът към тази тема не е съсредоточен само в определен кръг специалисти“, каза доц. Василев и допълни, че темата е от интерес на всички, които се занимават с журналистика и комуникация, защото дигитализацията ни дава възможност да влезем в хаоса на времето. Симеон Василев завърши речта си с цитат от български вестник на име „Искрица“: „В днешните времена пресата или печатното слово имат без съмнение много повече влияние върху развитието на обществата и народите, отколкото когато да е по-рано. Като не датира твърде отдавна и се тъй бавно развивала, сега може да се каже, е в разгара на силата си“. Според доц. Василев, въпреки че е изминал повече от век, същото може да се каже и за днешната преса, независимо от процеса на глобализация и дигитализация.

9

В лекцията си Олаф Герке от централата на Фондация "Фридрих Еберт" в Бон говори за вестника като масова медия, разгледа ролята и историческото наследство на немската преса от Германската империя и Ваймарската република до 1933 г. Акценти в лекцията му бяха необходимостта от дигитализиране на вестниците и методите на дигитализацията. Той представи и архива, създаден във Фондация "Фридрих Еберт" под ръководството на Жак Папаро и самия него.

12

В лекцията си Олаф Герке посочи, че историята на германските вестници датира от началото на XVII век, като през XIX век ежедневниците стават масови и това е медията, която няма конкуренция, докато не се създава радиото. „Вестниците са тези, които формират мирогледа на хората и представата им за света“, посочи Олаф Герке и проследи различните технически, икономически и политически предпоставки, които са причината за това развитие.

11

Акценти в лекцията му бяха развитието на типографията, появата на телеграфа, възникването на световната телеграфна мрежа и първите големи телеграфни агенции, развитието и изграждането на железопътната мрежа и появата на телефона, които оказват голямо влияние върху развитието на пресата.

Събитието продължи с дискусия.