Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция на доц. Данаил Данов на тема: "Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност“

   
Публична лекция на доц. Данаил Данов на тема: "Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност“

В Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет доц. Данаил Данов от Факултета по начална и предучилищна педагогика изнесе публична хабилитационна лекция на тема "Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност“. По време на събитието бе представена и книгата му „Педагогика на медийната комуникация“.

На събитието присъстваха деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. д-р Теодора Петрова, деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, заместник-деканът на Факултета по начална и предучилищна педагогика доц. д-р Николай Цанев, генералният директор на Българското национално радио Александър Велев, Никола Кицевски, директор на издателство „Просвета“, преподаватели и студенти.

1

Срещата бе открита от доц. Николай Цанев, който представи доц. Данаил Данов и обърна внимание на неговото развитие в академичната общност. Доц. Данов преподава на бакалаври и магистри дисциплините „Медия знание“, „Мултимедия“, „Основи на информационната култура“, „Медийна педагогика“, „Лидерство и ефективна комуникация“ и др.

6

В лекцията си доц. Данов разгледа необходимостта от развитие на дисциплината „Медийна педагогика“ като ключов елемент на педагогическото образование и включването й в академичните програми на факултетите, подготвящи педагогически кадри за всички степени на образование в България. Като представи същността на това ново научно поле и значимостта му за ефективната работа на педагогическите специалисти, лекцията направи връзка между медийна комуникация, медийна педагогика, медийна грамотност и медийно образование.

В рамките на събитието деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. Теодора Петрова представи книгата на доц. Данаил Данов „Педагогика на медийната комуникация“, издадена през 2016 г. от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

7

Доц. Петрова отбеляза, че са необходими еднакви кодове за общуване, за да може да се участва в процеса на дигитална комуникация. По думите й, децата лесно формират умения, но е добре в този век на компютри и медии те да бъдат обучавани как да боравят с това съдържание и как да го разбират. Тя подчерта, че това, което доц. Данов прави, е изключително важно, а творбата му е четивна и разбираема.

8

Доц. Данаил Данов отбеляза, че за него е било радост и предизвикателство да пише книгата. Той посочи, че интересите му като журналист, медиен изследовател заедно с желанието му да участва в обучението и образованието са го водили в две посоки, които в един момент са се препокрили. Доц. Данов отбеляза, че половината книга е теоретична, представяща неговата визия на вече изразени концепции, а другата част е практическо изследване на формирането и развитието на медийната грамотност в България.

9

Доц. Данаил Данов благодари на всички, които са повярвали в него и са го подкрепили в създаването на тази книга – академичната общност на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Университетския комплекс по хуманитаристика, Университетското издателство, колегите, студентите и неговото семейство.