Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дн Александра Соскова бе удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дн Александра Соскова бе удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. дн Александра Соскова от Факултета по математика и информатика бе удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Високото отличие е за цялостния й принос към дейността на Факултета по математика и информатика и Катедра „Математическа логика и приложенията й“.

Проф. Соскова получи отличието си от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев. Тя не скри вълнението си и благодарността си за високото отличие и заяви, че Университетът е неин дом вече почти 40 години, че винаги я е подкрепял и е бил зад нея във всяко начинание.

1

Проф. Соскова благодари на колегите си от Факултета по математика и информатика за чудесната атмосфера, за свободата, която винаги е била неприкосновена и любовта към математиката и информатиката, на колегите си от Катедра „Математическа логика и приложенията й“, за подкрепата и приятелския дух. „Благодарна съм на моя учител проф. Димитър Скордев, от когото научих кое е ценното в математиката“, каза още проф. Соскова и допълни, че с повечето членове от катедрата са преминали заедно през целия си творчески път. „Научих много от тях. Те са най-добрите ми приятели. С годините успяхме заедно да утвърдим името на школата по математическа логика в София“. Проф. Соскова изрази радостта си, че на събитието присъстват и нейни ученици – вече доценти и главни асистенти, и им пожела да поддържат доброто име на школата по математическа логика и занапред.

2

Почти целият съзнателен живот на проф. Соскова е свързан с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е един от първите випускници на Националната природо-математическа гимназия, в която по това време обучението по математика се извършва предимно от преподаватели на ФМИ. След завършване на средното си образование тя става студент във Факултета по математика и информатика, където се дипломира като магистър по математическа логика. През 1990 г. защитава успешно дисертация под ръководството на проф. Димитър Скордев. През 1993 г. постъпва на работа към Катедра „Математическа логика и приложенията ѝ“ към Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където без прекъсване работи и до днес, като извървява целия академичен път от асистент до професор.

Проф. Соскова е международно признат учен и е един от водещите изследователи в областта на ефективната теория на моделите. Тя има над 40 научни публикации в реномирани научни списания. Изнася повече от 55 доклада на международни конференции (сред които и най-големите конференции по Математическа логика) и в чуждестранни университети, като поне половината са били по покана.

3

Участва в редица научни договори, включително и такива, финансирани от ЕС и Националния научен фонд на САЩ. През годините е била ръководител на договори, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Също така е била координатор от българска страна на 5 договора с международно финансиране (в това число и проект по програмата TEMPUS).

Друго свидетелство за международното признание на проф. Соскова са двете най-големи сдружения на специалисти по Математическа логика и Теория на изчислимостта (Асоциацията по символна логика – ASL и дружеството Изчислимост в Европа – CiE), в които тя заема място в най-висшите им органи за управление вече повече от десет години. Била член на програмните комитети на най-големите конференции по Изчислимост и Математическа логика.

Проф. Соскова е отличен преподавател, обичан и предпочитан от студентите на Факултета по математика и информатика. Чете лекции и упражнения на курсове, засягащи разнообразни теми от областта на математическата логика. Активно участва при разработването на учебните планове и някои от учебните програми на едни от по-новите специалности във Факултета по математика и информатика. Тя е дългогодишен ръководител на магистърската програма „Логика и алгоритми“, специалност „Информатика“. Ръководител е на двама докторанти, единият от които е защитил успешно, а другият е отчислен с право на защита.

Проф. Соскова участва изключително активно в академичния живот както на факултетско, така и на общоуниверситетско ниво. Повече от 15 години тя е член на Факултетния съвет на ФМИ. В периода 2003-2007 година е била член на Академичния съвет на Софийския университет, а в периода 2015-2017 година - заместник-декан на Факултета по математика и информатика.

Проф. Соскова има особени заслуги за развитието на Катедра „Математическа логика и приложенията ѝ“. В периода 2008-2016 г. тя е ръководител на катедрата. Това е и периодът от последните 20 години, в които катедрата търпи своето най-бурно развитие, като заслугата на проф. Соскова за това е от изключително значение. По време на мандата ѝ в катедрата постъпват на работа шестима млади асистенти, което само по себе си е постижение за този период. Още по-важно е, че по инициатива на проф. Соскова и благодарение основно на нейните усилия в Софийския университет бе организирано провеждането на двете най-големи международни конференции по математическа логика и по изчислимост. С това българската школа по математическа логика зае полагащото ѝ се място на световната карта.