Начало / Новини / Новини и събития / Прoф. Димитър Денков и проф. Пламен Калчев от Философския факултет бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Прoф. Димитър Денков и проф. Пламен Калчев от Философския факултет бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На церемония в Аулата на Софийския университет проф. д-р Димитър Денков и проф. д.пс.н. Пламен Калчев бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Деканът на факултета проф. д.пс.н Соня Карабельова поздрави присъстващите с празника на Философския факултет, който се отбелязва всеки трети четвъртък на месец май. Тя представи накратко двамата си колеги. Проф. Димитър Денков е дългогодишен преподавател и колега с изключителни заслуги за издигането авторитета на Философския факултет – един от най-големите факултети не само защото има най-много студенти и преподаватели, но и защото винаги е държал на високото качество на образованието и научно-изследователската дейност, факултетът с изключителна ангажираност към обществените и социалните процеси.

1

Тя изтъкна, че има много хубави спомени от сътрудничеството си и съвместната работа с проф. Денков във Факултета и подчерта, че винаги ги е стимулирал да заемат активна позиция и да бъдат по-видими с това, което правят. Благодари му, че ги е задължавал да се представят по един много добър начин, за искреното отношение към специалност „Психология“, за това, че като представител на историята на философията им е разказал много емблематични моменти от съвместната си дейност с видни техни преподаватели.

4

Проф. Карабельова представи и проф. Пламен Калчев и посочи, че той има изключителни заслуги за развитието на детско-юношеската и училищната психология. Той е достоен продължител на съвместната инициатива с проф. Иван Димитров. Бил е ръководител на една от катедрите в специалност „Психология“, но предпочита да е предимно в научно-изследователската и преподавателската дейност. Научната му дейност има огромна практическа приложимост. Той е човекът, който адаптира, стандартизира и създаде свои собствени скали и въпросници за бърз скрийнинг и диагностика на агресивното поведение в най-общ план на подрастващите от училищна до тийнейджърска възраст, отбеляза проф. Карабельова и посочи, че до днес е един от най-цитираните колеги в специалността.

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков връчи отличията на колегите от Философския факултет.

5

Проф. Денков благодари на колегите си и заяви, че е трогнат, развълнуван и леко ироничен поради една много проста причина: „Много се чудех какво да кажа, освен благодарности. И чета напоследък разни хубави неща, които ги пишат за учените, за импакт факторите и си помислих, че всичко това, което съм правил, ще мине и ще замине. Ще останат няколко превода, които съм направил“.

Проф. Денков отправи предложение Философският факултет да създаде фонд, в който той ще направи първата вноска. От този фонд всяка година на 30 септември, преди началото на учебната година, да се връчва награда на млад преводач. Той припомни, че на този ден се чества денят на преводача, посветен на Свети Йероним, който е превел на популярен латински език Библията.

2

Нашата работа е точно такава – да бъдем посредници на знание, което идва от вековете, минава днес бързо и нашата цел е да го оставим все така трайно за по-нататък. Импакт факторите ще минат и ще заминат“, каза накрая проф. Денков и още веднъж изказа своята благодарност за отличието.

7

Проф. д. пс. н. Пламен Калчев благодари на колегите си и заяви, че приема наградата като оценка за него като преподавател и като изследовател. По думите му това означава, че има много други, които са участвали в това, което е направил – хора, които са му помагали, които са го подкрепяли и в крайна сметка са го направили това, което е.

3

Проф. Калчев подчерта, че това са най-вече колегите от катедрата и специалността и че много е научил от тях. Той изрази персонална благодарност към проф. Иван Димитров, изиграл голяма роля в неговата кариера, защото го е поканил да участва в конкурс за асистент. Идеята била максимален брой хора да бъдат информирани и да се явят на този конкурс, за да бъде направен добър избор. „Нямаше да съм тук, ако проф. Димитров не беше променил изцяло моя професионален път“, допълни проф. Калчев и обърна внимание, че голяма част от студентите по психология са много способни, интересуващи се, мотивирани, любознателни и много критични. Той им пожела успех и изрази убеждението си, че те ще станат по-добри и ще надминат своите преподаватели. Проф. Калчев благодари още веднъж на колегите си и им пожела успех на всички.

6

Проф. д-р Димитър Денков бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за високите му постижения и приноси като философ, преподавател, изследовател, преводач и администратор.

Проф. Димитър Денков е изтъкнат историк на философията и превъзходен преводач, прекрасен преподавател и научен ръководител, влиятелна фигура в академичния живот на факултета и на университета през последните десетилетия.

Проф. Денков е с огромна заслуга за развитието у нас на изследванията по немска класическа философия и феноменология – както със своите монографии и статии, така и с впечатляващата си преводаческа дейност. Той е автор на шест монографии, четири учебника, десетки статии, редица от които на английски, немски, френски, испански и други чужди езици. Заслужава да се акцентира върху студията му върху хипертетичната фунция на философията, преведена на множество езици.

Проф. Денков е сред най-значимите родни преводачи на класически философски текстове от немски език: на произведения на Кант, Шелинг, Хегел, Маркс, Хусерл, Хайдегер, Ясперс и Гадамер. Всички тези преводи разшириха значително достъпа на студенти и преподаватели до световна философска традиция като немската. Проф. Денков има сериозно присъствие в изследователската дейност на факултета и българската философска общност чрез ръководство на и участие в над петнайсет проекта, както и чрез научно ръководство на множество дисертации.

Четиринайсет от докторантите му са защитили успешно дисертация, някои от тях като проф. Димитър Вацов, доц. Христо Стоев и доц. Васил Видински са вече значими фигури в родния философски живот. Не на последно място трябва да се изтъкне и успешната му административна работа като декан на Философски факултет и ръководител на катедра История на философията.

8

Проф. д.пс.н. Пламен Калчев бе удостоен с Почетния знак Св. Климент Охридски“ със синя лента за дългогодишна преподавателска, научноизследователска и административна дейност и принос за развитието на детско- юношеската психология.

Проф. Пламен Калчев е виден български психолог, основният специалист по детско-юношеска психология в България, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обичан и уважаван както от студентите, така и от преподавателите във всички специалности, в които преподава. Той е създател и ръководител на Магистърската програма по детскоюношеска и училищна психология, която има репутацията на най-добрата в страната. Тя се отличава с високо качество както на теоретичната, така и на практическата подготовка. Организирани са редица практикуми, провеждани в различни медицински и педагогически институции - голямата част благодарение на лични заслуги на проф. Калчев.

Проф. Пламен Калчев е изключително плодотворен учен - автор на 19 монографии, десетки статии и студии, публикувани в страната и в чужбина. Широко известни са изследванията му върху тормоза и виктимизацията, върху психопатните черти, садизма, готовността за училище. Чрез тях проф. Калчев създаде не само значителен принос към науката, но и редица инструменти за психодиагностика, както и програми за действие в училищна среда, които са активно използвани от детските и училищните психолози в страната. Той е и експерт към Министерството на науката и образованието по тези въпроси. Специално внимание заслужават публикациите в елитното международно списанието в областта на психологията Personality and Individual Differences (IF-2.65), както и в Международната енциклопедията за юношеството, издадена от престижното издателство Рутлидж (International Encyclopedia of Adolescence, Jeffrey Jensen Arnett (Ed.) Routledge, 2017).

Под научното ръководство на проф. Калчев са защитени три дисертации и десетки дипломни работи. Цялата му кариера - от асистент до професорската длъжност - са преминали в Софийския университет. Проф. Калчев е бил ръководител на Катедрата по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология - роля, в която се доказа като умел администратор, който търси и намира решения на проблемите, кооперативен човек, който се стреми да разбере гледната точка на другите и да помогне за реализирането на техните проекти. Олицетворение на всеотдайност в работата, грижа за студента, колегиалност и фино чувство за хумор - проф. Калчев е образец за академично поведение.