Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дхн Борис Гълъбов бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет с огърлица

   
Проф. дхн Борис Гълъбов бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет с огърлица

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет проф. дхн Борис Гълъбов бе награден с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с огърлица във връзка с големите му заслуги към Факултета по химия и фармация, университета и неговата 80-годишнина.

Проф. Гълъбов получи високото отличие от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Проф. Гълъбов благодари за отличието и посочи, че за пръв път е влязъл като първокурсник в курс по кристалография точно преди 60 години. Той отбеляза, че 22 години е бил член на Академичния съвет и се чувства у дома в това прекрасно място. Проф. Гълъбов подчерта, че е бил късметлия, че е прекарал студентския, творческия и професионалния си живот именно в Софийския университет. „Вероятно в тази държава няма по-хубаво място човек да работи, отколкото в Софийския университет“, посочи той и допълни, че това е една водеща интелектуална и научна организация, още след Освобождението на България и до днес. Проф. Гълъбов изтъкна, че Алма матер е била винаги на предния фронт в най-прогресивните развития на държавата. По думите му университетът винаги е бил стожер на демокрацията, стожер на свободата и за него е било чест да работи, преподава и развива научна дейност тук.

1-1

Проф. Гълъбов е утвърден учен с международно признание и значителни приноси в областта на физичната органична химия, вибрационната спектроскопия и химията на органични съединения с биологична активност. Има съществен принос при изясняване на механизмите на органични реакции и междумолекулни взаимодействия, както и на конформационната стабилност на органични молекули.

Особено важни са приносите му върху механизмите и реакционната способност при реакции на електрофилно ароматно заместване, довели до промени в парадигми, свързани с химията на тези основни реакции в органичната химия. Тези проучвания вече намериха отражение в няколко университетски учебници на авторитетни международни издателства. Създател е на оригинални теоретични подходи за интерпретация и анализ на вибрационните интензивности в инфрачервените и Раманови спектри, високо оценени в научните среди у нас и в чужбина. Автор е на монография (издателство Elsevier, определена от международната критика като „Новата класика“ в областта на вибрационните интензивности) и 155 научни публикации в реферирани научни издания. През 2012 година списанието Journal of Molecular Structure посвети том 1009 на 70-та годишнина на проф. Борис Гълъбов.

1-2

Статиите на проф. Гълъбов са цитирани над 2600 пъти в специализираната литература. Член е на редколегиите на 5 международни научни списания. Ръководител е на 7 национални научни проекта. Има съвместни научни разработки с учени от Обединеното кралство и САЩ. Бил е ръководител на успешно защитили 10 докторанти. През 1989 година е ръководител на екип, внедрил в редовно производство противовирусния препарат Аденостатин, оценен високо от българските лекари. Разработил е и водил над 15 лекционни курса за студенти в бакалавърски и магистърски програми във Факултета по химия и фармация. Изнесъл е над 41 лекции по покана на международни научни форуми и 45 лекции в чуждестранни университети и институти. Създател и ръководител на Лабораторията по Компютърна химия и спектроскопия във Факултета по химия и фармация.

Проф. Гълъбов е бил заместник-декан на ФХФ, заместник-ректор на Софийския университет и заместник-министър на образованието. Носител е на Голямата награда за наука на Софийския университет „Св. Климент Охридски за 2008 г., както и на Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента. Носител е на наградата за върхови научни постижения на Съюза на учените в България (2012 г.) и на наградата „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за цялостен принос в науката (2014 г.).

1-3

След пенсионирането си до настоящия момент той продължава активната си научна дейност.