Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Даниел Вълчев е новият декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Проф. д-р Даниел Вълчев е новият декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Даниел Вълчев беше избран от Общото събрание на Факултета, проведено на 8 април 2019 г., в конкуренция с доц. Анета Антонова, която беше два мандата заместник-декан по учебната дейност, и проф. Цветан Сивков.

Проф. Вълчев е роден на 10 август 1962 г. Завършил е средното си образование в IV Езикова гимназия във Варна. Дипломира се в Юридическия факултет на Софийския университет през 1989 година и от следващата година е зачислен за редовен докторант в катедра „Теория и история на държавата и правото“.

22222

 

През 1995 г. защитава дисертация на тема „Държавната власт в учението за народния суверенитет на Жан-Жак Русо“. През 2004 г. е избран за доцент с хабилитационен труд „От апология на правната норма към теория на правния ред“, а през 2013 г. е избран за професор с хабилитационен труд „Валидност и легитимност в правото“.

Проф. Вълчев е почетен доктор на Soka University, Токио, Япония и почетен професор на Шанхайския университет, Китай. Министър на образованието и науката в периода 2005 – 2009 г.

Проф. Вълчев е втори мандат ръководител на катедрата по „Теория и история на държавата и правото“. Член е на Академичния съвет на Софийския университет. Води лекционни курсове по Обща теория на правото, Обща теория на държавата, Политически и правни учения и Защита на правата на човека.