Начало / Новини / Новини и събития / Проект „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ навлиза в конструктивна фаза

   
Проект „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ навлиза в конструктивна фаза

На 24 януари 2019 г. в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе заседание на Управителния съвет на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е на обща стойност 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева са от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 3 550 188, 89 лева са национално съфинансиране.

В заседанието участваха ръководители или упълномощени от тях лица от всичките осем партньори по проекта – проф. Анастас Герджиков, ректор на водещата организация Софийски университет „Св. Климент Охридски”, проф. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доц. Екатерина Тодорова, упълномощен представител на ректора на Лесотехническия университет, проф. Валентин Ненов, упълномощен представител на ректора на Бургаския университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, проф. Весела Цакова-Станчева, директор на Института по физикохимия –БАН, проф. Светлана Симова, директор на Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, чл. кор. проф. Христо Найденски, директор на Института по микробиология – БАН, г-жа Марияна Хамънова-Рондини, съпредседател на УС на фондация „Клийнтех”, България. На срещата присъства също и представител на Управляващия орган - г-н Иван Илков, директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания” в Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, както и част от екипа за управление на проекта.

Форумът на високо равнище имаше за цел да обсъди и приеме оперативни документи, които да позволят ефективна работа по проекта с оглед предстоящите обществени поръчки за строеж на сградата на Центъра за компетентност, за строително-ремонтни работи и за закупуване на апаратура.

P1222997

Координаторът на проекта, проф. Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския университет, представи информация за напредъка на проекта и за подготвяния първи технически отчет. В своята презентация тя показа релефна визия за местоположението на сградата на бъдещия Център за компетентност.

Основната част от дискусиите беше посветена на предстоящите обществени поръчки. Г-н Иван Илков от Управляващия орган разясни пред присъстващите целесъобразен подход за ефективно управление на авансовите средства по проекта, който беше обсъден и приет единодушно от партньорите. Управителният съвет прие и актуализиран линеен график за обществените поръчки.

1-1
3

 

2