Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на второ, основно преработено и допълнено издание на Българско-виетнамски речник

   
Представяне на второ, основно преработено и допълнено издание на Българско-виетнамски речник

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет бе представено второ, основно преработено и допълнено издание на Българско-виетнамски речник.

Първото издание на речника е отпечатано на офсет от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1984 г. в два тома. Второто, основно преработено и допълнено издание на Българско-виетнамския речник, е подготвено по проект „Подобряване на качеството на обучение по чужди езици чрез модернизиране на инструментите за чуждоезиково обучение“ по споразумение между Министерството на външните работи на Република България и Университета за социални и хуманитарни науки - гр. Ханой, Социалистическа република Виетнам, въз основа на Официалната помощ за развитие на Република България. Изданието става възможно и с подкрепата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева, заместник-деканът на Факултета по класически и нови филологии доц. д-р Александра Багашева, г-н До Хоанг Лонг, посланик на СР Виетнам; част от авторския колектив - доц. Чан Тхи Мин Хоа, проф. Стоян Буров, проф. Пенка Пехливанова, д-р Нго Тхи Тхук, Стоянка Димитрова, д-р Райна Бенева; гости от Великотърновския университет - проф. д-р Димитър Димитров - заместник-ректор по международното сътрудничество, и доц. Владимир Владов - заместник-декан на Филологическия факултет, преподаватели и студенти; представители на Министерство на външните работи; представители на Асоциацията на виетнамската общност в България.

2

Д-р Райна Бенева приветства присъстващите и заяви, че като представител на изтоковедската общност на Центъра за източни езици и култури, където вече има възможност да се изучава виетнамски език не само факултативно, но и като редовно обучение, като се изучава не само езика, но и виетнамска история и култура, за нея е особена радост да представи новия Българско-виетнамски речник – второ основно преработено издание. Тя заяви, че изданието е плод на изключително добро сътрудничество между различни академични институции, университети, между специалисти от България и Виетнам. „Центърът за източни езици и култури на Софийския университет наистина се гордее с това, че е единственото място, което предлага обучение по виетнамски език и доближава българите до Виетнам с целта да допринесе за създаването на ново поколение млади специалисти, свързани с Виетнам“, каза още д-р Райна Бенева.

6

В приветствието си проф. д-р Мария Стойчева, заместник-ректор по международната дейност на Софийския университет, обърна внимание на традиционните и много силни връзки между двете държави. Тя заяви, че е голяма чест, но и огромна отговорност това, че в нашия университет има специален модул, който представя на студентите и ги ангажира много активно да изучават виетнамски език, култура и общество: „Тази програма не е просто лингвистична, тя има за цел да обхване различните аспекти и културни измерения на виетнамското общество – такова, каквото е то в момента, но също така и да реферира и към историческите факти от развитието на страната“.

8

Проф. Стойчева обърна внимание, че мисията на Софийския университет в тази област е подкрепена от Великотърновския университет и поздрави заместник-ректора на университета проф. Димитър Димитров. Тя специално поздрави съставителите на речника за тяхната сериозна и задълбочена работа и пожела успех на изданието.

9

Проф. д-р Александра Багашева от Факултета по класически и нови филологии поздрави от името на деканското ръководство на Факултета. Тя изтъкна, че независимо какъв е типът на речника, всеки речник е културна мина. „Да, наистина този тип речник е малко по-статична и натюрмортна снимка, но все пак е снимка на един изключително значим, като всеки един от моментите на културен обмен. Така този речник отваря много врати пред нас. Има три принципа на познаване на света – принципът на речника, на енциклопедията и на трактата. Принципът на речника обаче е в основата, защото трактат и енциклопедия без речник няма как да бъдат създадени“, посочи проф. Багашева. По думите й малките думички пърхат като пеперудки и всеки който се е осмелил и е успял да улови равнопоставеността на пърхането на думите във виетнамската и в българската култура и е създал това богатство, заслужава да бъде аплодиран. Тя благодари на всички, ангажирани със създаването и издаването на речника, и посочи, че се гордее, че има честта в този момент да представлява деканското ръководство на Факултета.

10

Речникът бе представен от отговорните редактори и съставители доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа, заместник-ректор на университета Феникаа, Ханой и чл. –кор.проф. д.ф.н. Стоян Буров.

В подготовката на речника вземат участие изтъкнати специалисти по български и по виетнамски език. Редовното издание на Българско-виетнамски речник от 2023 г. е принос към развитието на дългогодишните научни и културни връзки между България и Виетнам и е един от символите на приятелството между двата народа. Той откроява ролята на Факултета по класически и нови филологии и на Софийския университет в полагане основи за развитие на виетнамистиката в България.

5

Изграждането на ново поколение български специалисти с виетнамски език е сложна задача и дълъг път. Центърът за източни езици и култури към Софийския университет е единственото място в България където се изучава виетнамски език, виетнамска култура и общество в рамките на специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ към Факултета за класически и нови филологии. Българско-виетнамският речник е принос в полагането на основи за развитие на виетнамистиката в България, за което Софийският университет „Св. Климент Охридски“ има водеща роля. Речникът е предназначен за широк кръг читатели и ползватели: студенти, преподаватели, преводачи, артисти и културни дейци, учени, политици и всички, които са ангажирани с развитието на българо-виетнамските отношения.

Публикуван през март 2023 г., речникът представлява второ, основно преработено и допълнено издание на единствения съществуващ досега представителен българо-виетнамски речник от 1984 г. Издаден тогава от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в трихиляден тираж, днес той е библиографска рядкост.

4

Словникът включва 40 000 основно преработени думи и около 12 хиляди нови думи, значения и словосъчетания. Като приложение са включени и географски имена.

Публикуването на съвременен българско-виетнамски речник е пример за успешно сътрудничество между академични, държавни и научни институции на двете страни, както и между малкото останали специалисти по двата езика в България и Виетнам. Той е принос към развитието на дългогодишните научни и културни връзки между България и Виетнам. Преиздаването на речника е в потвърждение на изградените традиции между България и Виетнам в областта на образованието и допринася за по-добра академична и научна свързаност между България и Виетнам, между утвърдени и млади учени, в помощ на образователния обмен и взаимноизгодно сътрудничество с висок потенциал във всички области.

Авторски колектив:

Доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа е завършила специалност международен туризъм в Икономическия университет в гр. Варна. Доктор по икономика. Работи като доцент и зам.-ректор в Университета за социални науки и хуманитаристика – гр. Ханой, до 2021 г., след което преминава на работа като декан на Факултета по икономика и мениджмънт в Университета Феникаа – гр. Ханой. Преводач от и на български и виетнамски език. Ръководител на проекта.

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров е завършил специалност българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доктор на филологическите науки, професор в същия университет. Лектор по български език в Института за чужди езици – гр. Ханой, от 1981 до 1984 г. Има книги и многобройни трудове в областта на лингвистиката, издадени в България и чужбина. Автор на речници. Член-кореспондент на Българската академия на науките.

Проф. д.н. Пенка Пехливанова е завършила специалност българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Професор в същия университет. Лектор по български език в Института за чужди езици – гр. Ханой, от 1981 до 1984 г. Има трудове в областта на лексикалната семантика, психолингвистиката и лексикографията. Авторка на речници.

Гл. ас. д-р Райна Бенева е завършила Софийския университет, специалност „Кореистика“ с втори източен език виетнамски. Специализирала и в Корея и във Виетнам. Преподавател в катедра „Кореистика“ и член на програмния съвет на специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ в Софийския университет. Научните й интереси са в областта на традиционната култура, фолклор и общество на Корея и Виетнам, корейски и виетнамски език.

Стоянка Димитрова е завършила виетнамска филология в Ханойския университет.

Преводач на сесиите на двустранната българско-виетнамска Комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество към Министерския съвет от първите години на нейното създаване. Развива дългогодишна писмена и устна преводаческа дейност от български на виетнамски език и обратно като преводач на държавни и правителствени делегации, комисии, министерства, фирми, форуми и др. Хоноруван преподавател по виетнамски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Д-р Нго Тхи Тхук е завършила докторантура в Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Заклет преводач от и на виетнамски език. Хоноруван преподавател по виетнамски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Нгуен Ван Чан е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работил е в Института за чужди езици – гр. Ханой. Преводач от и на български и виетнамски език.

Доц. д-р Чан Тхи Хонг Хан е завършила специалност лингвистика в Университета за социални науки и хуманитаристика – гр. Ханой. Зам.-декан на Филологическия факултет. Участва в научни проекти по обща и съпоставителна лингвистика и по виетнамски език.