Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на сборника „Литературата като съдба“

   
Представяне на сборника „Литературата като съдба“

На 20 декември 2022 г. се състоя премиерата на сборника „Литературата като съдба“, посветен на 80-годишнината на проф. Симеон Янев. На тържеството присъстваха университетски преподаватели, бивши и настоящи студенти и докторанти, както и широк кръг от гости, заинтересувани от научната и творческата дейност на юбиляря.

Сборникът „Литературата като съдба“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022) е подготвен в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев – значим литературовед, автор на повече от тридесет научни и художествени книги, на стотици статии, студии и рецензии, редактор на елитни периодични издания, преподавател и изследовател, формирал и формиращ мисленето на поколения българисти.

1-1

В сборника участие със свои статии имат 43 български учени, а в края на изданието е поместена и пълна библиография на научните и художествените текстове на проф. Янев.

Съставители са проф. д-р Иван Иванов и гл. ас. д-р Надежда Стоянова.

1-3

Доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, и проф. д-р Иван Иванов, един от съставителите на сборника, откроиха ролята на проф. Янев за формирането им като учени и заслугите му за създаването и устояването на сп. „Литературата“ през годините.

1-5

Проф. дфн Валери Стефанов отбеляза, че този тип сборници са показателни за почитта и честта към учения и спомена за предстоящото преиздаване на значимото изследване на проф. Янев – „Пародийното в литературата“, а проф. дфн Светлана Стойчева отбеляза застъпването на различните поколения учени в сборника и обхватността на литературноисторическия и творческия проект на юбиляря, която в действителност формира представата за литературата като съдба.

1-4

В края на представянето думата взе проф. Янев, който направи равносметка за дейността си през последните 15 години и изказа своето мнение за отношението на широката общественост към българския език днес.

1-8

Премиерата се превърна в тържество на книгата, обединяващо различни поколения българисти.

1-7