Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на научното издание „Посветени на библиотеките: сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева“

   
Представяне на научното издание „Посветени на библиотеките: сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева“

На 19 декември 2022 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представено научното издание „Посветени на библиотеките: сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева.“

Изданието е свързано с творческия и професионален път на един от водещите специалисти в областта на библиотечно-информационните науки в България. Доц. д-р Анета Дончева е преподавател в катедрата по „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, председател на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация.

1-сн. 1 posveteni-na-bibliotekite

На събитието присъстваха множество преподаватели, колеги, докторанти и студенти, представители на различни учебни и културни институции в страната, на националната професионална организация, на обществени институции.

Събитието бе открито от научния редактор на изданието проф. дн Цветанка Панчева, която представи етапите от работата по изданието, като акцентира върху богатия и изпълнен със събития творчески и професионален път на доц. Дончева, който е представен умело в изданието чрез подбора на включените в него публикации и автори.

1-сн 2

Съставителката на сборника гл. ас. д-р Мария Аврамова говори за вълнението и лекотата, с която е реализирано изданието „Силата на доц. Анета Дончева – волята, организираността, отговорността, твърдостта, работоспособността, самодисциплината, енергията, а и човешките ѝ добродетели са огромна „теглителна мощност“ за винаги многото хора около нея. Тази сила тя прилага и в професионалната си дейност и отношения. Движението е наистина видимо – дълъг, широк, може би невинаги лек, но светъл професионален път, са постиженията ѝ в библиотечната кариера и в научноизследователската сфера“.

Доц. Дончева има впечатляваща кариера, започнала в Регионална библиотека „Дора Габе“, гр. Добрич, преминала за цели 30 години в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и продължила в Софийския университет. Всичко това поставя, вълнува с въпроса, задаван от класиците – дали силната личност е преди всичко продукт на своето време и се формира в резултат на различни външни сили или пък доминираща е силата на личността и тя е, която поражда събитията.

Доц. д-р Милена Миланова представи научното издание, включващо публикациите на 22 автори, разпределени в 7 тематични дяла. Водещият материал представя житейския и творческия път на доц. д-р Анета Дончева, като включва и библиография на нейните трудове. Останалите научни статии разглеждат теми като устойчивото мислене за бъдещето на библиотеките, въздействието на библиотеките върху социалната инфраструктура, съвместната дейност на библиотеките в мрежи и обединения, книжовното културно наследство и дигиталните технологии, образователни иновации и бъдещето на библиотеките и библиотечната професия. Сборникът е т. 4 от поредицата „Книги-Информация-Общество“. Издателското и художественото му оформление е дело на екипа на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

(Посветени на библиотеките: Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева. състав. Мария Аврамова, науч. ред. Цветанка Панчева. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2022. Книга – Информация – Общество, ISSN 2683-0515, № 4. 368 с. ISBN 978-954-07-5536-6.)

1-сн3

От името на управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация Ваня Грашкина честити юбилея на доц. д-р Анета Дончева, отбеляза нейната неуморна работа и отдаденост на каузите на библиотеките и ѝ благодари за всеотдайността и енергията, с която се впуска и реализира редица инициативи и дейности в полза на цялата професионална общност.