Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на иновативни учебни проекти от студенти в Биологическия факултет

   
Представяне на иновативни учебни проекти от студенти в Биологическия факултет

Студенти от специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ представиха своите иновативни предприемачески проекти пред жури от преподаватели на Биологическия факултет. Акцентът беше поставен върху създаване на реалистична технология за превръщане на отпадъци в продукт с важна екологична и икономическа стойност.

Студентите бяха оценявани по SMART критериите и обвързаха технологиите със създаване на бизнес план и управление на рисковите фактори по стандартите ISO 14001, ISO 31000, ТУК, които са част от обучението им.

В студентските проекти бяха заложени концепциите на технологичното предприемачество за чиста околна среда и кръгова икономика на Центъра по компетентност “Clean & Circle”.

01а_20220606_103139

Темите бяха обвързани и с новия план на Софийския университет за работа по опазването на околната среда и намаляването на последиците от климатичните промени, обвързани с постигане на висока ресурсна и енергийна ефективност.

Най-добрите два оценени проекта ще получат възможност за по-нататъшно развитие в рамките на Акселераторската програма на Центъра по компетентност “Clean & Circle”.

03_20220603_143838_all1
04_20220603_151523_all
07_20220603_160207a