Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на "Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов"

   
Представяне на "Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов"

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Катедра „Англицистика и американистика” представи книгата „Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов/Language up close. Papers in honour of Christo Stamenov“ с редактор проф. Мира Ковачева. Сборникът е издание на Университетското издателство „Св. Кл. Охридски“.

Част от Климентовите дни през 2018 г., събитието е една от празничните прояви на катедра „Англицистика и американистика“ по повод на нейния деветдесетгодишен юбилей и 130-тата годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието бе открито от ръководителя на Катедра „Англицистика и американистика“ проф. Евгения Панчева, която изрази радостта си от отбелязването на 75-годишния юбилей на доц. д-р Христо Стаменов – езиковед със забележителен творчески заряд и безспорни приноси към изследването на проблемни области в структурата и употребата на английския и българския език. По думите й, този сборник е своеобразен подарък към него – едно великолепно издание, в което е вложен много труд. Тя изрази възхищението си от много добрата структура на сборника, която адекватно отразява научните търсения на доц. Христо Стаменов и полиграфически е прекрасен дар към юбиляра.

1

Проф. Панчева посочи, че предговорът, представящ доц. Христо Стаменов, както и библиографията на трудовете му, е съставен от гл. ас. д-р Мария Коларова.

Проф. Евгения Панчева отбеляза, че доц. Христо Стаменов е удостоен през 2017 г. от Съюза на преводачите в България със Специална награда за изключително високи постижения за превода на английски на „Българска граматика“ на Руселина Ницолова.

„Това е човек, от когото съм научила страшно много. И като негова студентка, и като съредактор на два важни сборника, и като съобитателка на 164-ти кабинет“, посочи в края на словото си проф. Панчева.

2

Д-р Мария Коларова представи научната и педагогическа дейност на доц. Христо Стаменов и го определи като блестящ преподавател с огромен принос за Катедрата по англицистика и американистика, като проницателен изследовател със значимо влияние за езиковедските изследвания както в страната, така и извън нея. По думите й, доц. Стаменов е много талантлив преводач, редактор, рецензент и организатор. Тя проследи богата му и разнообразна творческа и преподавателска дейност и представи лични спомени от работата си с него през годините.

Д-р Коларова посочи, че доц. Стаменов лесно печели доверието и уважението на студентите си и изрази впечатленията си от неговата прецизност, изключителни аналитични умения и широко, многопластово мислене. Тя отбеляза, че се възхищава на умението му да вниква в детайлите, да ги разнищва и да извежда на повърхността такива особености, които на пръв поглед изглеждат скрити. Определи го още като изискващ, критичен, но и поощряващ и всеотдаен в помощта си. „Това да бъде преподавател и изследовател-езиковед за него не е просто задължение и работа, а истинско призвание, което той върши с цялото си сърце и огромно вдъхновение и това си личи“, изтъкна д-р Коларова.

3-1

В края на изказването си тя посочи, че колегите от цялата Катедра „Англицистика и американистика“ изразяват своята благодарност и признателност към доц. Христо Стаменов за всичко онова, което им е дал през годините и продължава да дава с помощта си и му пожелават да е здрав, все така жизнен и бодър и да не стихва вдъхновението, с което заразява всички около себе си.

Съставителят на тома и негов редактор проф. Мира Ковачева представи на гостите структурата на двуезичния сборник и посочи, че всички 35 статии са с много сериозна тематика и научно стабилно мотивирани. Тя благодари на рецензентите Майкъл Холман, Божил Христов, Александра Багашева, Мария Коларова, Мария Стамболиева, Татяна Славова. Проф. Ковачева отправи своята благодарност и към ръководството на Факултета по класически и нови филологии за подкрепата.

3

Тя представи чуждите автори от Франция, САЩ, Полша, Беларус и Австралия и направи детайлно въвеждане в изработването на сборника. По думите й, доц. Стаменов не се подвежда под различните моди в езикознанието, а винаги трезво преценява. Тя подчерта голямата му наблюдателност, изчерпателност и новаторско виждане.

Доц. Христо Стаменов изрази своята искрена благодарност и уважение към всички присъстващи – приятели, колеги, близки, целия състав на катедрата и деканското ръководство на факултета.

4

Той говори за прекрасната възможност да работи през годините с големи професионалисти езиковеди и преводачи, с по-младото поколение – студенти и колеги и посочи, че ако трябва да озаглави разказа за житейския и професионалния си път, би използвал две заглавия – „Свързване“ и „Между английския и българския език“.

Доц. Христо Стаменов благодари на редакторите на сборника, на авторите и на всички, помогнали за създаването му. Посочи, че в него са публикувани изследвания на сериозни учени и изследователи и изрази радостта си, че не малка част от статиите разработват теми и проблеми, които той също е изследвал.

Двуезичният сборник „Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов/Language up close. Papers in honour of Christo Stamenov“ отразява всестранността на научните интереси и изтънчената наблюдателност на доц. Стаменов. Томът обединява оригинални статии от наши и чужди българисти и англицисти, условно разделени в три раздела: Следи във времето, Езикът отблизо и Мост между култури и традиции. Разнообразното съдържание на сборника го прави привлекателно четиво за широк кръг специалисти.

5