Начало / Новини / Новини и събития / По проект „Наследство БГ“ беше подписан договор за сътрудничество с Община Ловеч

   
По проект „Наследство БГ“ беше подписан договор за сътрудничество с Община Ловеч

На 14 ноември 2018 г. в присъствието на множество медии кметът Корнелия Маринова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество. Беше постигнато съгласие екипите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, да допринесат за проучване и социализиране на културното наследство на средновековна България и региона.

В това отношение община Ловеч разполага с важни, но недостатъчно известни паметници на средновековната българска книжовност. Един от екипите на ЦВП „Наследство БГ“, ръководен от проф. дфн Боряна Христова ще подпомогне специалистите от Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“, за да проучат и обработят ръкописите.

Подписаният договор е за период от 6 години и включва редица съвместни дейности. Сред тях са изследване на ръкописната сбирка на Регионалния исторически музей – Ловеч с хронологичен обхват от XIII – XIX век и подготовката на научен опис на ръкописите по всички европейски стандарти; реставрация и дигитализация на ръкописни паметници.

dogovor01

Предвижда се издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“, както и проучване и издаване на документалното наследство в Регионалния исторически музей – Ловеч, свързано с основаването на един от първите български музеи на книжовно наследство.

Екипът по проекта ще окаже методична помощ за обособяване на специална колекция от старопечатни книги и изграждане на електронен каталог на фонда от стари книги в Регионалния исторически музей – Ловеч. Ще бъдат осигурени научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета в Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека в града.

dogovor1

Ще бъдат организирани археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко, а също и заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко. Планира се още провеждане на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч, както и разработване на инвестиционни модели за културни обекти.