Начало / Новини / Новини и събития / Отличията „Знак за качество“ на Софийския университет бяха връчени на тържествена церемония

   
Отличията „Знак за качество“ на Софийския университет бяха връчени на тържествена церемония

В Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе церемония по връчването на отличието „Знак за качество“ на Софийския университет. Събитието се провежда по инициатива на ректорското ръководство и на Университетския център за управление на качеството.

Отличието „Знак за качество“ е израз на стремежа на Софийския университет да насърчава добри практики и постижения на представители на своята академична общност, които допринасят за утвърждаване на високи стандарти за качество. Всички кандидатствали получават сертификат за участие. Победителите получават специално изработен плакет.

На церемонията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-ректори, декани на факултетите, преподаватели, представители на администрацията, студенти.

15

Тя бе открита от доц. д-р Мария Баръмова, ръководител на Университетския център за управление на качеството, която приветства присъстващите и припомни, че отличието „Знак за качество“ се присъжда ежегодно за развиване и утвърждаване системата за качество на Софийския университет. Целта е да се осигури водещата роля на университета и структурните му звена въз основа на високи критерии и всички дейности на университета да бъдат изпълнени в съответствие на установените правила, стандарти и процедури, да се създадат условия за подобрения във всяка една университетска дейност - научно-изследователска, образователен процес, административното обслужване, социално-битовото обслужване на студентите и тяхната реализация.

1-1

Доц. Баръмова подчерта, че са постъпили редица кандидатури и всяка от тях би могла да е победител. Тя представи и комисията: проф. д-р Елиза Стефанова – председател, заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав; доц. д-р Мария Баръмова – Ръководител на УЦУК; проф. дн Цветан Давидков – Стопански факултет; доц. д-р Силвия Цветанска – Факултет по педагогика; доц. д-р Надежда Александрова – Факултет по славянски филологии; проф. д.н Асен Пашов – Физически факултет; проф. д-р Мая Стоянова – Факултет по математика и информатика.

1-3

Доц. Баръмова отбеляза, че задачата на комисията е била изключително тежка и затова тази година по изключение във всяка от трите категории са отличени не по една, а две от кандидатурите. Категориите са: „Устойчиво развитие“ – за постигнати резултати в последните не по-малко от 3 години, „Успешна промяна“ – за добри практики, внедрени в рамките на поне една от последните 3 години и „Значима иновация“ – иновация в рамките на последната година, която има потенциала да повиши качеството в университетските дейности.

1-4

Проф. Елиза Стефанова поздрави присъстващите и заяви, че й е изключително приятно точно в навечерието на Коледа да бъдат отбелязани номинираните колеги, които правят много в университета, за да бъде още по-добър. „Бих могла да кажа, че всеки един от номинираните наистина допринася да повишим в различни области – било то чрез административна дейност, чрез нови идеи и стратегии, които се разработват, било то чрез поддържане и развитие на програми, които много години вече се утвърждават в университета или дори с видимостта на това, което ние правим като университет – всеки един факултет, катедра или дори магистърска програма прави – има значение“, каза проф. Стефанова и допълни, че всяка една малка брънка в тази голяма система е от значение и затова допринасяйки за качеството на всяко едно малко отделно звено, допринасяме за качеството на университета.

Проф. Стефанова изказа огромната си благодарност и от името на ректорското ръководство за това, което се прави за университета и допълни, че има значение да обръщаме внимание на хубавите неща, които се случват в Алма матер.

1-6-2

Отличието „Знак за качество“ в категорията „Устойчиво развитие“ получиха екип на магистърска програма „Преводач-редактор“ към Факултета по славянски филологии с ръководители на програмата проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Дария Карапеткова – за добри практики и система за поддържане на високи стандарти на качество в рамките на обучението в магистърската програма и екип по програма „Еразъм“ към отдел „Международно сътрудничество“ с началник Ирена Атанасова.

1-8

Наградата е за работата по администриране на проектите по програма „Еразъм“ през годините и прокараните иновации и подобрения, благодарение на които се постига удовлетвореност от участниците в нея, но и се утвърждава позитивен имидж на Университета като международен партньор.

1-10

Отличието „Знак за качество“ в категорията „Успешна промяна“ получиха преподаватели от Катедра „Логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата с ръководител проф. дпсн Нели Василева. Въпреки че катедрата съществува като самостоятелно звено едва от 2020 г., тя вече реализира успешна дейност по посока на разгръщане на повече перспективи и възможности за развитието на специалност „Логопедия“.

1-11

Отличие получи и Анна Иванова, инспектор „Учебна дейност“ към Катедра „Публична администрация“ във Философски факултет, за формиране на изцяло нов и съвременен подход при интегрираното обслужване на учебната дейност.

1-13

Отличието „Знак за качество“ в категорията „Значима иновация“ получиха екип от Философски факултет с декан проф. д.пс.н Соня Карабельова за изработване и прилагане на координирана Стратегия за привличане на студенти към специалностите на Философски факултет на общофакултетно ниво и екип от преподаватели от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ към Стопански факултет с ръководител доц. д-р Марина Стефанова.

1-14

Наградата е за успешна подготовка на експерти по корпоративна устойчивост и отговорност чрез създаване на нови образователни продукти в партньорство с частния сектор; организиране на извънкласни дейности за студенти, както и подобряване на учебната среда.

1-5

В рамките на церемонията вокална група „Лингвакорд“ с ръководител гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов от Факултета по класически и нови филологии изнесе музикална програма.

1-16

В края на събитието студенти от магистърската програма „Преводач-редактор“ от Факултета по славянски филологии да изпълниха кратко литературно четене, показвайки успешната дейност на носителите на отличието „Знак за качество“.