Начало / Новини / Новини и събития / Отличени доклади на годишната среща на Европейското лингвистично общество

   
Отличени доклади на годишната среща на Европейското лингвистично общество

На 55-тата годишна среща на Европейското лингвистично общество, организирана от Университета в Букурещ през август 2022 г., бяха отличени с награди за най-добра презентация два от докладите, включени в уъркшоп WS8 със заглавие „Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция“, организиран от екип на Софийския университет и Университета в Саарланд.

Конференцията от 55-тата годишна среща на Европейското лингвистично общество (55th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea - SLE 2022: https://societaslinguistica.eu/sle2022/ ) включи в програмата си уъркшоп WS8 с надслов „Лексикалното и неподвижното словно ударение: представяне, възпроизвеждане и перцепция“ (Lexical and fixed word stress: Representation, Production and Perception: https://societaslinguistica.eu/sle2022/programme/ ), организиран в хибриден формат от Мирена Пацева, Бистра Андреева и Весела Чергова в рамките на проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“ с ръководител доц. д-р Мирена Пацева-Момова към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019“ към Министерство на образованието и науката, договор КП-06-Н40/11 / 12.12.2019), чийто първи етап приключи успешно с одобрението на финансиращата институция.

Учени от различни академични институции взеха участие в дискусията на широк спектър от теми, свързани с акустично-фонетичните корелати на словното ударение, прецептивните характеристики на ударението при езици с подвижно и неподвижно словно ударение, усвояването на словното ударение в чуждоезиково обучение, фонологичните, фонотактичните и сегментните процеси, мотивирани от словното ударение, взаимодействието между прозодията, морфологията и лексикологията, предвидимите метрични характеристики и други теми. Два от представените в този уъркшоп научни доклада бяха отличени с приза “най-добра научна презентация” - докладът на Тами Ганстер и този на Лена Борис и Екатерина Георгиева. Реномирани издателства проявиха интерес към научното съдържание, представено в рамките на уъркшоп WS8.