Начало / Новини / Новини и събития / Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 23 ноември 2022 г. от 9.30 часа ще се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заседанието ще бъде присъствено в аудитория 272, Ректорат. Материалите за заседанието са публикувани на вътрешната страница на Университета в рубриката „Общо събрание“.

Според Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски, чл. 12, ал. 6 „Заседанията на Общото събрание са открити за членовете на академичната общност. Професорите, доцентите, главните асистенти и асистентите по основно трудово правоотношение с Университета, които не са членове на събранието, могат да присъстват и да участват в разискванията, без право да гласуват“.