Начало / Новини / Новини и събития / Обсъждане на новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация

   
Обсъждане на новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация

В Софийския университет се състоя обсъждане на новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, прилагана от месец януари 2017 г.

В обсъждането, организирано от Агенцията, участваха представители на Акредитационния съвет и Постоянните комисии на НАОА, на Министерството на образованието и науката, на висши училища, научни организации, експерти, както и председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев.

2

Срещата бе открита от председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Петя Кабакчиева, която отбеляза, че ще бъдат обсъдени критериите и критериалната система, свързана с европейските стандарти за качество. Стандартите са приети през 2015 г., а НАОА ги е превърнала в критериална система в края на 2016 г. и от януари 2017 г. те вече са влезли в действие.

3

Проф. Кабакчиева изтъкна, че и Националната агенция за оценяване и акредитация е била акредитирана от Европейската агенция за оценяване и акредитация и това е особено важно, защото в европейското образователно пространство се върви в посока към признаване на дипломите, а те се признават само на висшите училища, които са акредитирани от акредитирана агенция каквато е НАОА. Европейските стандарти са нещо, без което не може, но може да се мисли за критериалната система, изтъкна проф. Кабакчиева и благодари на Софийския университет, който е домакин и съорганизатор на събитието.

6

Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков поздрави присъстващите и посочи, че тази среща и обсъждане са важни и навременни. Той припомни трудностите и проблемите, които НАОА е имала през годините и изтъкна, че след като цялата вътрешна нормативна уредба на Агенцията е била изменена, резултатът е бил много добър. Въпреки това дори тогава някои хора са посочвали редица слабости на системата. Със създаването на Рейтинговата система на висшите училища в страната се появяват мнения, че тъй като системата е много добра, акредитирането ставало излишно. Проф. Герджиков подчерта, че рейтинговата система и акредитацията са два съвършено различни процеса.

4

По думите на ректора, на срещата трябва да се обсъдят три основни неща: да се реши проблемът с дублирането на някои от процедурите и двата вида акредитация – институционална и програмна; да се разгледат процедурите, в които има слабости, както и да се обсъдят критериите не само в тази критериална система, но и в поредица от процедури, които също имат слабости.

8

Присъстващите бяха приветствани и от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който благодари за поканата и организирането на събитието. Той изтъкна, че акредитационната оценка трябва да оценява ефективността на вътрешните системи и процедури за качествено обучение, но фактът, че в момента тя не дава достатъчно информация показва, че има проблеми, които трябва да се преодолеят.

„От гледна точка на политиката в сектора средната оценка по професионални направления преди 12 години е била 82 % от максимума, преди 6 години – 88%, а днес е 92% от максимума. Имаме професионални направления, където първите 4-5 висши училища са в рамките на 1% от акредитационната оценка“, подчерта министър Вълчев и добави, че очевидно промените от последните години не са дали резултат и трябва концептуално да се помисли как системата да се опрости, като бъде базирана на по-голям процент показатели, които да ни дават отликата, да бъдат обективни, да се оптимизира съотношението между двете оценки. Той изрази надеждата си в рамките на срещата да се чуят полезни предложения.

Срещата продължи с дискусия, а модератор бе зам.-председателят на НАОА доц. Станка Величкова.

1