Начало / Новини / Новини и събития / Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

   
Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет започна двудневна Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки. Научният форум се провежда под патронажа на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, дф, Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Това е първото по рода си събитие, което обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички фармацевтични и химични факултети в България и би могла да се превърне в ежегоден научен форум, който да предостави възможност за създаване на активни контакти и ползотворно сътрудничество между науката и бизнеса.

На откриването на научния форум присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски, председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, Богдан Кирилов от Изпълнителната агенция по лекарствата, председателят на Националното представителство на студентските съвети в България Яна Вангелова, председателят на Студентския съвет на Софийския университет Георги Гълъбов, преподаватели, студенти, гости.

1

Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки бе открита от Симеон Георгиев от студентския инициативен комитет на събитието, който поздрави присъстващите. Той благодари на ректора проф. Анастас Герджиков за оказаното съдействие за организацията на конференцията, на цялото деканско ръководство и на целия преподавателски състав на Факултета по химия и фармация за тяхната безапелационна подкрепа и съпричастност към каузата. Симеон Георгиев благодари и на проф. Гетов и г-н Кирилов, които също в лицето на институциите, които представляват, са съпричастни и винаги са помагали. По думите му, студентите също са работили много за реализирането на конференцията и благодари на Студентския съвет на Софийския университет, който е основният дарител на конференцията.

2

Симеон Георгиев разказа за възникването на идеята за научния форум. По думите му, тя се е родила спонтанно, с подкрепата на преподавателите. Той подчерта, че конференцията е изцяло организирана от студенти за студенти и изрази надеждата си и желанието на колегите си тя да стане една добра традиция на Факултета по химия и фармация. „Благодаря, че сте тук, че имате интерес към наука и познание. Благодаря, че сте съпричастни към каузата“, каза в края на приветствието си Симеон Георгиев.

5

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков поздрави присъстващите и поднесе официален поздравителен адрес до организаторите и участниците в конференцията. В него се посочва, че е приел с радост да бъде патрон на първата Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки: „Като ректор на Софийския университет не мога да не изразя задоволството си, че този сериозен и амбициозен научен форум се организира по инициатива именно на студенти и докторанти от нашия Факултет по химия и фармация“. В поздравителния адрес се казва още, че в юбилейната 130-годишнина на Софийския университет се отбелязва и една първа, но важна годишнина – а именно дипломирането на студентите от първия випуск на специалност „Фармация“.

Настоящият научен форум е доказателство за сериозната професионалната подготовка и силно мотивираната изследователска атмосфера в тази специалност, която макар и съвсем нова, стъпва на солидните научно-изследователски постижения и традиции на един от водещите факултети на Алма матер – Факултетът по химия и фармация, се казва още в поздравителния адрес. Събития като настоящата конференция са сериозна заявка за формирането с бързи темпове на силна, високо специализирана и перспективна фармацевтична общност, която вярвам, че ще допринесе съществено за развитието на фармацевтичната наука.

3

Ректорът поздрави младите колеги от Студентския инициативен комитет на конференцията за сериозната работа. Той изрази задоволството си, че сред присъстващите има представители на медицинските университети в София, Варна, Бургас, Пловдив и Плевен, както и на бизнеса и неправителствени организации от страната и чужбина. По думите на проф. Герджиков, заявилите участие със свои доклади студенти несъмнено ще получат ценен опит и възможност за контакти и професионално развитие, които ще ги убедят, че високата квалификация и професионализъм, научната креативност и непрестанното самоусъвършенстване през знанието са истинският ключ към успешната кариера, а защо не и личностно развитие. Ректорът пожела голям успех на участниците в конференцията и ги насърчи да работят с удоволствие.

Деканът акад. Кралчевски приветства всички във Факултета по химия и фармация и пожела успех на това ново начинание, интересни доклади, разгорещени дискусии и много нови запознанства и приятелства с фармацевтичната и цялата академична общност. Той представи историята на химическото образование и наука в България и забележителната история на Факултета по химия и фармация, започнала преди почти 130 години.

6

Акад. Кралчевски подчерта, че още на втората година от създаването на Алма матер в тогавашното Физико-математическо отделение има катедра по химия, която през 1962 г. прераства в Химически факултет. От 2012 г. Факултетът се преименува във Факултет по химия и фармация.

Деканът говори за родоначалниците на химическата наука и образование във факултета – проф. Пенчо Райков; проф. Никола Добрев, проф. Димитър Баларев, акад. Георги Близнаков, проф. Асен Златаров, проф. Димитър Иванов, проф. Иван Странски, акад. Ростислав Каишев, акад. Любомир Кръстанов, акад. Алексей Шелудко, акад. Евгени Будевски, проф. Иван Иванов.

8

В края на изказването си той пожела на всички студенти успехи в конференцията, науката, изпитите и успешна професионална реализация.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов отбеляза, че се радва да присъства на събитието и изрази надеждата си това да даде началото на една обща платформа за представяне на научните разработки на студентите от всички фармацевтични факултети. По думите му, Българският фармацевтичен съюз ще продължи да подкрепя младите хора в техния път към кариерно развитие и професионализъм. Той изрази надеждата си в следващите години да нарасне научната стойност на представяните разработки, да има още повече участници от останалите факултети и да се разшири участието на чуждестранни лектори и презентатори.

9

Проф. Гетов припомни, че точно преди 75 г. през учебната 1942/43 г. в Софийския университет е започнало обучението по фармация в България и по повод този юбилей връчи на ръководството на факултета сертификат и почетен плакет на бог Асклепий с надеждата добрите взаимоотношения между двете институции да продължат да се развиват и все повече да се задълбочават.

Богдан Кирилов от Изпълнителната агенция по лекарствата изрази радостта си, че днес има възможност да присъства в Софийския университет. Той поднесе поздравителен адрес и от името на изпълнителния директор на Агенцията, доц. Асена Стоименова.

12

Г-н Кирилов поздрави членовете на Студентския инициативен комитет за проявения ентусиазъм и професионализъм по време на подготовката на събитието и изрази надеждата си, че идеята им постепенно ще се надгради и разгърне сред повече участници, превръщайки се в една добра традиция сред студентската общност. По думите му, колкото по-рано се осигури достъп до света на науката, толкова по-многобройни и видими ще бъдат научните постижения на нашата академична общност. Именно достигането до собствени научни открития е върхът на висшето образование, мечтата, която всеки млад специалист би трябвало да има като професионално удовлетворение. Организаторите и участниците в конференцията навреме са осъзнали значението на научно-изследователската дейност като път за сериозно кариерно развитие, изтъкна той и завърши своето изказване с пожелания за спорна работа и удовлетворение за всички участници.

13

Поздравителен адрес поднесе и Яна Вангелова, председател на Националното представителство на студентските съвети. На първо място тя изрази позитивното си отношение към работата на членовете на Инициативния комитет, благодарение на които събитието е станало възможно. Показаният от тях професионализъм и силна мотивация са спечелили доверието на Представителството на Студентските съвети и биха могли да разчитат на партньорство за бъдещите си инициативи, посочи Вангелова. Благодарност бе отправена и към ръководството на Алма матер, на Факултета по химия и фармация, както и на Студентския съвет към Софийския университет, подкрепили събитието.

15

Председателят на Студентския съвет на Софийския университет Георги Гълъбов също се обърна с благодарност и поздравления към Инициативния комитет, организирал конференцията, за проявената активност и отправеното към Студентския съвет стойностно предложение. Той и колегите му са оценили идеята като сериозна и заслужаваща подкрепа, не само заради предоставянето на възможност за студентска изява, насърчаването на самостоятелна изследователска дейност с потенциал за бъдещи научни открития, но най-вече заради възможността за активно общуване и изграждане на контакти в рамките на форума, което несъмнено би помогнало за развиването и сплотяването на българската академичната общност. Упоритата работа в тази позитивна посока несъмнено би спомогнало за подобряване на общественото мнение за значението на науката и научната общност като цяло. Конференцията дава сериозни заявки да се превърне в истински научен форум, от където бихме могли да очакваме да дойдат и новите открития в областта на химията и фармацията, каза още Георги Гълъбов.

18

Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов изнесе презентация на тема „Същност и значение на добрата фармацевтична практика за фармацевтичната професия и възможностите за реализация на магистър-фармацевтите“.

В началото на представянето си разказа за съсловно-професионалния живот на фармацевтите в България, припомни за първото аптекарско дружество, основано в Русе на 5 март 1884 г., което се счита за първата професионално съсловна организация на фармацевтите у нас. Проф. Гетов разказа за Михаил Силаги, един от основателите на дружеството. В презентацията се обърна внимание и на учредяването на Българския фармацевтичен съюз на 10 февруари 2007 г., когато в София се провежда Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър-фармацевтите в Република България. Това е и първият (Учредителен) конгрес на Българския фармацевтичен съюз.

16

Събитието продължи с презентации и доклади на участниците в конференцията. Целта на събитието е да предостави поле за изява за научноизследователската дейност на студентите, специализантите и докторантите и място за научен обмен. Основен елемент от организацията е сформирането на Научен комитет, който включва преподаватели от Софийския университет и други университети в страната, които ще оценят и допуснат до участие в конференцията най-добрите постижения на студентите.

Повече за конференцията и научната програма на форума можете да видите тук.

Репортаж на Телевизия "Алма матер":