Начало / Новини / Новини и събития / На пресконференция в БТА беше представена предстоящата международна конференция на Европейската асоциация за библейски изследвания

   
На пресконференция в БТА беше представена предстоящата международна конференция на Европейската асоциация за библейски изследвания

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на традиционната международна конференция на Европейската асоциация за библейски изследвания, която ще се проведе от 15 до 18 юли 2024 г. в Ректората. По този повод в пресклуба на БТА се състоя пресконференция с участието на ректора на Софийския университет проф. Георги Вълчев и представители на Организационния комитет на събитието.

Проф. Георги Вълчев посочи, че събитието е от изключително научно значение с огромен мащаб и в него ще вземат участие над 300 водещи учени в тази сфера от 39 държави, от всички големи университети и центрове, където се извършват такъв тип проучвания. Той посочи, че за организирането на конференцията Софийският университет е подпомогнат от Националната библиотека “Св. Кирил и Методий“, Регионалния исторически музей - София, Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, Националната научна програма „Утвърждаване и развитие на българистиката в чужбина“, Музея за християнско изкуство към Националната художествена галерия, фирма АГИТПРОП ООД, Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

1

Ректорът изтъкна, че конференцията е в интердисциплинарно поле и в нея ще участват и много колеги от филологическите факултети, от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Историческия факултет, Богословския факултет на Алма матер и ще има специално участие и на студенти, млади колеги, които тепърва навлизат в тази сложна, но изключително важна проблематика.

6

Председателят на Организационния комитет проф. Анна-Мария Тотоманова представи останалите членове на екипа – проф. Александър Николов – председател на Асоциацията на византинистите в България, доц. Биляна Яврукова – зам.-директор на Университетската библиотека, проф. Вася Велинова – директор на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, проф. Мира Маркова – декан на Историческия факултет, и гл. ас. д-р Симеон Хинковски – помощник декан на Факултета по класически и нови филологии и директор на Музея на Софийския университет. Проф. Тотоманова подчерта, че Европейската асоциация за библейски изследвания организира своите ежегодни конференции на принципа на изследователски групи, всяка от която прави няколко сесии върху тематиката, която е избрала за свое изследователско поле и в момента има около 30 изследователски групи и техните сесии (от една до пет) протичат едновременно. В рамките на три дни едновременно ще текат едновременно по 20 до 25 сесии на различна тематика.

5

Проф. Тотоманова подчерта, че преговорите, за да бъде одобрен Софийският университет за домакин на конференцията, са продължили около пет години. Тя посочи, че е щастлива от факта, че тази година ще има участници от шест континента, а в програмата са включени около девет групи, които засягат славистична проблематика. По думите й славистичната проблематика, която засяга България се е появила в програмата на конференцията на Европейската асоциация около 2015 г. През 2024 г. като домакин Софийският университет е имал възможност да направи три специални сесии, които не са били включени в изследователските групи – за Библията в средновековните славянски литератури; за Антиохийската богословска школа и за материалните обекти по време на литургията като средство за възприемане на ритуала от обикновените вярващи. Предвидени са и три пленарни доклада на изтъкнати изследователи от Великобритания, Италия и България. Национална гимназия за древни езици и култури ще участва със своя хор за църковни песнопения в закриването на конференцията.

7

Проф. Вася Велинова посочи, че тъй като голяма част от участниците в научния форум за първи път идват в България и за първи път посещават православна страна, с колегите й са се постарали да направят набор от изложби, с които да представят родното културно наследство. Първата от тях вече може да бъде разгледана в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет. Наречена е „Искони бѣ слово“ и включва много модерен като дизайн набор от 70 светещи пана, на които са представени някои от най-емблематичните наши средновековни ръкописи. Всички изложени пана са придружени от светлинно табло – наратив, което представя историята на българската книжовност през Средновековието. Изложбата е дело на голям екип учени от Софийския университет, учени от НГДЕК и техни преподаватели.

2

Проф. Вася Велинова посочи, че втората изложба ще бъде открита на 16 юли 2024 г. в 13.30 в Централното фоайе на Университетска библиотека. Организирана е съвместно от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ и Университетска библиотека. Озаглавена е „Библията и нейните изследователи“ и представя няколко славянски кодекса, едно Напрестолно Свето Евангелие от XVI в и един псалтир от XVII век, редки старопечатни издания, една немска илюстрирана Библия и много интересни образци от фондовете на Университетска библиотека. В изложбата участва и Регионалният музей в Етрополе, предоставил екземпляр на Острожката библия. Третата изложба е организирана изцяло от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ от 13.30 часа на 17 юли 2024 г., наречена „Под закрилата на святото“. След откриването на изложбата ще бъде представена най-новата книга на проф. Христо Трендафилов „Парапетът“. Предвидени са и екскурзии за участниците – из София, до Пловдив и до Сандански. Едни от най-реномираните издателства за научна литература като Брил, Абнер и издателството на Софийския университет ще разположат свои щандове в Ректората по време на конференцията.

8

Проф. Мира Маркова подчерта, че това е най-голямото научно събитие в рамките на хуманитаристиката, на което е домакин Софийският университет. За нас е чест, че факултетите - Исторически факултет; Факултетът по славянски филологии; Факултетът по класически и нови филологии; Богословският факултет и Центърът за славяно-византийски проучвания, обединиха усилията си, за да домакинстваме това изключително събитие“, отбеляза проф. Маркова и посочи, че очаква конференцията да има голям отзвук и ще бъде поставено в контекста на значението на Софийския университет като водещ в областта на висшето образование и науката в България. Тя благодари на проф. Тотоманова за усилията и посочи, че без нея всичко това не би било възможно да се случи. Проф. Маркова подчерта, че сред доброволците в конференцията са студенти и докторанти, които ще имат възможността да се докоснат до светилата на науката и това ще даде старт в рамките на тяхната научна кариера.

9

Проф. Александър Николов посочи, че програмата на това мащабно научно събитие обхваща огромно богатство на теми, които се простират през история, филология, езикови проучвания, семитология. По думите му това е изключително богата програма, която и хронологически започва от най-древните времена, в които са се зародили библейските текстове, и стига до съвременния свят, когато Библията оказва огромно влияние върху културните процеси, идеологиите и др. Той посочи, че българско участие ще има и в други секции, не само в славистичните, с теми, посветени на проблеми като библейски образи, които се възпроизвеждат в средновековни текстове и др. Проф. Николов подчерта, че конференцията ще представлява голям интерес за много широк кръг учени и други, изкушени в проучването на Библията.

10

Доц. Биляна Яврукова допълни, че в изложбата „Библията и нейните изследователи“, организирана съвместно с ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ и Университетска библиотека, могат да бъдат видени много научни трудове на преподаватели на Софийския университет от началото на XX век и съвременни научни изследвания, интердисциплинарни изследвания на Библията от философска, езиковедска, литературоведска гледна точка и смята, че би предизвикало интерес на публиката.

11

Гл. ас. д-р Симеон Хинковски посочи, че Ректоратът е открит през 1934 г. с Четвъртия конгрес за византийски изследвания, през 2011 г. е бил двадесет и вторият конгрес за византийски изследвания, през 2023 г. се е състоял голям конгрес на Физическия факултет и всъщност всяка година се организират подобни големи събития. Той отбеляза, че в дните на научния форум в Централното фоайе на Ректората ще се организира и още една изложба във витрините, която ще представя Музея на Софийския университет.

Откриването на конференцията ще се състои на 15.07.2024 г. от 17.30 часа в Аулата на Софийския университет, а закриването е предвидено за 18 юли 2024 г. в 19.00 часа в Университетската ботаническа градина.

Повече за конференцията и Асоциацията може да научите от следния линк https://www.eabs.net/EABS/EABS/Conferences/Sofia-2024/Schedule-at-a-Glance.aspx?hkey=f4c839c6-1d99-436c-9ec3-64643674e52b