Начало / Новини / Новини и събития / „Минералите на Сакар“ – изложба в Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

   
„Минералите на Сакар“ – изложба в Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

В Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в Ректората на Софийския университет бе открита изложбата „Минералите на Сакар“. По същото време бяха връчени наградите от фотоконкурса „Геоложки разказ за магията на Родопите“.

 

Събитието бе организирано от Катедра “Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет и от уредниците на музея Елена Нейкова и Анка Русинова.

2

Изложбата „Минералите на Сакар“ е шестата лична колекция, която гостува в Музея. Притежателят на минералните образци, представени в изложбата, е страстният колекционер и приятел на музея Николай Господинов от Тополовград, геолог към „Геопроучване“-Ямбол. Тези образци се представят пред публика за първи път. От богатата колекция на Николай Господинов, събирана десетки години, бяха подбрани над 100 образеца, разкриващи минералното богатство на Сакар. Те са изложени в три витрини в музея. Колекцията ще бъде на разположение на посетителите една година, след това ще се смени с нова.

10

Събитието бе открито от доц. д-р Василка Младенова, ръководител на катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към Софийския университет и председател на Българското минералогическо дружество. Тя поздрави присъстващите и изрази задоволството си, че за шести път се открива гостуваща изложба. Доц. Младенова подчерта, че Сакар е малко познат район, но с много интересни материали.

9

Светла Енчева от Музея „Земята и хората“ представи накратко Николай Господинов, а по-късно той изнесе презентация за богатството на Сакар и благодари на Музея за организираната изложба.

1
3

За трета поредна година Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към Софийския университет, Българското минералогическо дружество и Българското лапидарско дружество организираха фотоконкурс. През 2016 г. той бе на тема „Геоложки разказ за магията на Родопите“. „Темата е избрана, тъй като много колеги разработват района, а студентите ходят често на практика там“, каза доц. Младенова и допълни, че близо 140 снимки са участвали в конкурса.

7

Победителите в тазгодишния конкурс бяха излъчени от жури с председател доц. д-р Василка Младенова, ръководител на катедра “Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ и председател на Българското минералогическо дружество. Членове на журито бяха инж. Иван Андреев – изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара; Ралица Хаджиева –управител на ВИП Трейдинг Дидживижън, доц. Любомир Методиев – заместник-директор на Геологическия институт при БАН и Димитър Стоянов – представител на Българското лапидарско дружество.

1-va

Първа награда в конкурса получи Росица Василева за снимката й „Хвостохранилище на Ерма река, Златоград“. Злати Златев получи втора награда за „Скалният мост до села Белица, района на гр. Лъки“. Третата награда бе за „В Кушленската кардера, Северна Гърция, Източни Родопи“, чиито автор е Елеонора Балканска. Наградата на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми беше връчена на Ласло Клайн за снимката му „Базалти и кози“.

1-1

Наградата на приятелите от Фейсбук получи Магдалена Петрова, която участва в конкурса със снимката „Скални ниши при Харманкая“.

Фотографиите и изложбата ще бъдат в Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми до октомври 2017 г.

1-2

Наградите за победителите бяха осигурени от ВИП Трейдинг Дидживижън (официален представител на Pentax за България), отпечатването на снимките е направено от Фактор БГ, а финансовото обезпечаване на мероприятието е осигурено от Българската Минно-геоложка камара.

1-3
1-4
1-5