Начало / Новини / Новини и събития / Междурегионална кръгла маса на тема Universities and Regional Engagement

   
Междурегионална кръгла маса на тема Universities and Regional Engagement

Софийският университет организира Междурегионална кръгла маса по въпросите на политиката и II-ра асамблея на заинтересованите страни на тема “Universities and Regional Engagement” като част от проекта “Тransform4European Research & Innovations” (T4ERI), финансиран от програмата „Хоризонт Европа“ на ЕС за изследвания и иновации на Алианса “Transform4Europe”.

Целта на събитието, част от поредицата кръгли маси, посветени на регионалната политика, е да събере и представи разнообразни примери на обществени и проектни дейности на партньорите в Алианса “Transform4Europe”, които да послужат за основа за по-нататъшно и по-задълбочено сътрудничество по отношение на междурегионални университетски дейности в рамките на Алиансите на европейските университети.

1-1

Събитието бе открито от проф. Мария Стойчева, функционален ректор международна дейност, която изрази радостта си да приветства с „Добре дошли“ в Софийския университет всички представители на проекта. Тя посочи, че в рамките на деня ще бъде представен изследователският потенциал на Алма матер в различни области и научни проекти.

2-2

Проф. Стойчева представи университетите, които са членове на Алианса –Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва).

3-3

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Николай Витанов също поздрави присъстващите в Конферентната зала и ги запозна накратко с историята на най-големия и най-стария университет в България. Той посочи, че Софийският университет е най-големият изследователски университет у нас, който има над 1000 публикации на година, а през 2021 г. има 1200 цитирания в Web of Science и Scopus. В Алма матер се съчетават преподаване с научни изследвания в 28 професионални области, а според последната национална рейтингова система Софийския университет е на първо място в 21 професионални направления, в които обучава студенти.

4-4

Събитието продължи с представяне на центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и изследователски центрове на Софийския университет. В рамките на срещата бе проведена дискусия как университетите могат да изграждат устойчиви връзки със своите региони и чрез обединяване на мрежата от заинтересовани страни на Алианса “Transform4Europe” да се потърсят нови форми на сътрудничество и да се изготвят потенциални предложения за проекти.

5-5

Проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Република България, представи доклад за ролята на университетите за научните изследвания и иновациите, а доц. д-р Стелиан Димитров, директор на НУЦГИТ – Софийски университет, говори за ролята на университетите в рамките на инициативата T4EU за адаптиране на регионите на ЕС към променящата се география: предизвикателства, отговорности и възможности.

„Тransform4European Research &; Innovations” (T4ERI) е проект по H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020 като част от алианса “Transform4Europe: The European University for Knowledge Entrepreneurs”, Grant Agreement number 101004048 – T4E – EAC-A02-2019 /EAC-A02-2019-1 по инициативата на ЕК за европейски университети.

Проектът има за цел да разработи съвместна програма за научни изследвания и иновации, съвместна стратегия за привличане и задържане на изследователи и съвместна стратегия за отваряне на науката за всички членове на екосистемата T4Europe в областта на цифрова и екологична трансформация за интелигентни, устойчиви и приобщаващи региони. Особен акцент в проекта се поставя на сътрудничеството с регионални заинтересовани страни от бизнеса и индустрията, културата, политиката и гражданското общество на всяка стъпка от процеса.

До 2024 г. T4ERI си поставя задачата значително да разшири сътрудничеството в научните изследвания и иновациите във всички дисциплини, да даде възможност за съвместен достъп и интеграция на ключова изследователска инфраструктура и да създаде условия за изграждане на съвместни изследователски центрове.