Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт“ по проект COST CA16205 UNGAP

   
Международна научна конференция „Разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт“ по проект COST CA16205 UNGAP

На 12 и 13 февруари в София беше проведена обща среща на работните групи по проект COST CA16205 „Разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт”, която беше организирана от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. В срещата взеха участие над 120 делегати от 28 държави, включително представители на GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche, Janssen Pharmaceutica, Servier и Merck.

Деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. Петър Кралчевски откри срещата с приветствие към делегатите. Официален поздрав към участниците и гостите на събитието беше отправен и от директора на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) маг. фарм. Богдан Кирилов. На срещата бяха представени общо 58 научни доклада, от които 14 устни и 44 постера.

Във форума взеха участие световноизвестни учени в областта на лекарственото доставяне, сред които проф. Аугустинс (10000+ цитата, h-index = 57) и проф. Ван ден Мутер (11000+ цитата, h-index = 60) от Университета в Льовен, и проф. Уилсън от Университета в Стратклайд (7000+ цитата, h-index = 45). Пленарните лекции разкриха последните новости в областта на лекарственото доставяне чрез аморфни твърди дисперсии и взаимодействията храна-лекарство. Засегнати бяха и проблемите при оралното прилагане на лекарства в педиатрията, гериатрията и при мултиморбидни пациенти. Няколко лекции обърнаха внимание на предимствата и недостатъците на различни животински модели (плъхове, прасета, кучета) в изследването на оралната бионаличност при човека.

1-1

Европейската мрежа за разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт (UNGAP, www.ungap.eu ) е мултидисциплинарна мрежа от над 200 учени от 30 държави в Европа, която включва също партньори от САЩ, Австралия и Израел. Мрежата UNGAP е финансирана от асоциацията COST ( www.cost.eu ) и има за цел да постигне напредък в областта на чревната резорбция в контекста на четири основни предизвикателства: (1) отличителни характеристики на специфични популации от пациенти, (2) свойства на различните области в стомашно-чревния тракт, (3) поведение на сложни фармацевтични продукти в червата и (4) взаимодействия храна-лекарство. Интегрирането на знанията, комбинирано с обмена на добри практики между различни сектори и дисциплини, ще спомогне за подобряването на разбирането на чревната резорбция и ще стимулира бъдещото развитие в областта. Мрежата има за цел също да улесни кариерното развитие на млади и талантливи европейски изследователи, като по този начин затвърди водещата позиция на Европа във фармацевтичните науки.

2

Българските представители в Управителния съвет на мрежата UNGAP са проф. Славка Чолакова и д-р Захари Винаров (председател на организационния комитет на срещата, проведена в София) от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Дейността на екипа от Факултета по химия и фармация към Софийския университет по проекта е съфинансирана от Фонд "Научни изследвания" на МОН, договор No. ДКОСТ 01/12 от 23.11.2018 г.