Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция "Университетът като градски културен институт"

   
Международна конференция "Университетът като градски културен институт"

Софийският университет е домакин на Втората международна конференция "Университетът, културата и града" на Мрежата на европейските столични университети (UNICA). Тридневната конференция акцентира върху приложението на културното разнообразие в университетите и отварянето на научните изследвания и академичната култура към града и превръщането им във важен фактор в градския и културния живот.

Събитието бе открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, който приветства всички присъстващи и отбеляза, че решението Алма матер да бъде домакин на конференцията не е изненадващо. Ректорът подчерта, че Университетът всяка година е домакин на над хиляда разнообразни културни събития, организирани съвместно с академични и културни институции, посолства и др. Всичко това несъмнено показва, че Софийският университет играе решаваща роля в развитието на културата на столицата и на национално ниво, подчерта проф. Герджиков.

По думите му, академичната общност високо оценява инициативата на УНИКА да подкрепя тематични годишни конференции, целящи да съдействат за връзката и обмена между университетите, местните институции и културните центрове.

Ректорът обърна внимание, че тази година конференцията се провежда само няколко дни след отбелязването на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост. „24 май е един от най-важните и най-обичаните празници и ние сме горди, че сме запазили своето културно наследство и с приноса си за обогатяването на европейската и световната култура“, каза проф. Анастас Герджиков.

1

Ректорът обърна внимание на факта, че по време на Първата конференция „Университетът, културата и градът“ участниците са имали възможност да обсъдят въпроси за участието на университетите в културния живот и в оформянето на културните стратегии на градовете, както и за ролята на студентите като културни фактори. Основната тема на Втората конференция е ролята на университетите като градска културна институция, подчерта проф. Герджиков и добави, че това събитие събира различни участници в областта на културата: представители на академичната общност, хора от практиката и хората, вземащи решения по политиките. Той изрази убеждението си, че конференцията ще допринесе за по-доброто разбиране и взаимодействие между всички тях.

Ректорът обърна внимание на програмата на конференцията, която съдържа нови теми като сътрудничеството с градовете, взаимодействието между културните и академичните политики, университетските и културни фактори, ролята на културните изследвания за градовете и за университетите.

Проф. Анастас Герджиков изтъкна, че присъстващите ще могат да се запознаят с примери от столичните градове в Европа, а работните сесии ще дадат възможност на всички участници да обменят идеи, различни гледни точки и да споделят добри практики.

Ректорът благодари на Столичната община за възможността да приветства участниците в конференцията на археологическите разкопки на древния римски град Сердика, който е един от най-важните обекти на културното наследство в София. Проф. Герджиков отправи своята благодарност и към колегите си от Софийския университет и на съорганизаторите от УНИКА и Столичната община за усилията им за осъществяването на тази конференция.

1-1

„Бих искал да благодаря и на участниците, които ще изнесат доклади, за готовността им да изложат своята експертиза и да споделят професионалния си опит“, каза още ректорът и пожела на всички приятен и плодотворен престой в София и в Софийския университет.

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова приветства всички с добре дошли и изрази радостта си, че всички те – учени и интелектуалци, се събират в София, за да обсъдят важни обществени и културни въпроси, присъщи именно на университетите като Софийския университет.

В словото си г-жа Фандъкова отбеляза, че най-старото висше училище в България заема централно място както на картата на София, сред архитектурните забележителности в историческото сърце в града, така и в духовния и образователния живот на столицата ни. Тук е събрана голяма част от научния потенциал на града ни, а това е и най-голямото богатство на София, каза Йорданка Фандъкова и добави, че на Софийския университет се дължи подготовката на добре подготвени специалисти във всички области.

3

Кметът на София подчерта, че Столичната община се опитва да използва целия научен потенциал на университетите за доброто на града, а безспорно водещо място тук има Софийския университет. Йорданка Фандъкова разгледа ролята на Алма матер в три сфери – научния капитал на града и управлението на града (взаимодействието между научния потенциал и управлението на града); подготовката на образовани кадри и специалисти за всички сфери в икономиката на града и участието в обществения и културен живот на града.

В изказването си г-жа Фандъкова посочи примери за съвместните инициативи между Общината и Университета, които целят използването на научния потенциал на Алма матер за развитието на София като град на иновациите и знанието.

Връзките между Столична община и Софийския университет са дългогодишни и двустранни посочи кметът и отбеляза, че през 2013 г. двете институции са подписали Меморандум за сътрудничество, а през годините десетки студенти са работили като стажанти в различните сектори на Столична община.

Преподаватели от Университета участват в консултативния съвет към кмета на Столична община, където се разглеждат важни за града проекти в различни области. Представители на Софийския университет участват в разработването и обсъждането на Стратегията за интелигентна специализация на София – първата, разработена в страната, целяща столицата да се развива като зелен и иновативен град.

2

Съвместно с Гьоте институт и Алма матер Общината е изградила едно изключително плодотворно партньорство – Академия за мениджмънт в областта на културата, която от 2016 г. е и с международно участие, каза Йорданка Фандъкова и подчерта, че особено цени този проект, защото той дава възможност на много културни оператори да повишават своята компетентност, да развиват нови качества и умения, както и да се запознават с добри европейски практики.

Кметът благодари на ректора на Софийския университет проф. Герджиков за това партньорство и на проф. Александър Кьосев, който е активен участник в реализирането на проекта.

Йорданка Фандъкова отбеляза, че за насърчаване на младите учени в София ежегодно Столична община присъжда наградата „Млад учен на Софийския университет“. Тя отбеляза, че с екипа й активно подкрепят проекта „Майсторски класове за будители“ на Центъра за изследвания и иновации в неформалното образование към Софийския университет като са учредили и специална награда „Будители на годината-София“.

Кметът припомни, че в проведения наскоро 24-часов Хакатон са участвали представители на Факултета по математика и информатика и Стопанския факултет на Алма матер. На събитието участниците са предложили решения на част от проблемите на града чрез използването на технологиите.

Йорданка Фандъкова пожела на всички участници успешна работа и изрази убеждението си, че София и Софийският университет могат да представят на конференцията редица добри инициативи и практики, които да бъдат споделени с колегите от останалите столични университети в Европа.

„София и Софийския университет вече повече от 100 години пазят духа на града като развиващ се, амбициозен в своите цели, стъпил здраво на хилядолетната си културна история град, но и град на младите хора, град на иновативните решения“, каза кметът Йорданка Фандъкова и добави, че заедно ще продължават да работят по редица иновативни практики и нови идеи.

Присъстващите бяха поздравени и от заместник-ректора на Университета „Нова“ в Лисабон Жоао Сагуа и председателя на организационния комитет на конференцията на УНИКА „Университетът, културата и градът“ Франсиско Карамело.

Събитието е продължение на първата конференция на УНИКА „Университетът, културата и градът“, проведена в Университета „Нова“ в Лисабон през май 2016 г. В конференцията ще вземат участие учени, изследователи, представители на различни институции, които имат опит и интерес към темата „Университетът, културата и града“. По време на събитието участниците в различните дискусии ще разгледат както теоретичните, така и практическите въпроси на връзката между университетите и градския живот.

Конференцията продължава до 31 май с доклади и дискусии. Програмата на конференцията можете да видите тук .

unica_2017