Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция на тема „120 години от рождението на Карл Попър“

   
Международна конференция на тема „120 години от рождението на Карл Попър“

На 2 и 3 декември 2022 г. в Аулата на Софийския университет се проведе международна конференция в чест на 120-тата годишнина от рождението на Карл Попър. Събитието протече хибридно, като с доклад участваха изследователи, вдъхновени от философията на Попър, които представляваха 11 висши училища и изследователски центрове, базирани в 8 различни държави.

Темите на докладите покриваха разнородни области от Попъровата философия, с фокус върху приноса му във философия на науката, епистемологията, социалната и политическа философия и етиката.

1-1

Конференцията беше организирана от Философския факултет на Софийския университет и Българското общество по аналитична философия, като специална подкрепа и финансиране за провеждането на събитието бяха предоставени от австрийското посолство.

1-4

Откриващата лекция беше представена от д-р Томас Хайнсшо от Клагенфуртския университет. Презентацията му засегна много актуалната тема за пост-истината и нейните проявления в социалния и политическия ни живот. Като отговорник за архивите на Карл Попър, д-р Хайнсшо с охота отговори на въпросите на участниците, свързани с живота и творчеството му.

1-3

Секционните доклади предизвикаха задълбочени и интригуващи дискусии върху проблема за научното обяснение, плурализма в науката, отношението на Попър към философията на Маркс, идеята за Отворено общество, връзките между етиката на Попър и негативния утилитаризъм, истиноподобните твърдения и др. Главният организатор на събитието и преводач на „Отвореното общество и неговите врагове“, доц. д-р Камен Лозев, също представи доклад, в който разказа за срещите си с Попър и работата по превода на неговите текстове.