Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика“

   
Международна конференция „Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика“

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието беше тържествено открито в Аулата в Ректората и ще продължи и на 6 юли 2023 г.

На откриването присъстваха представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция с програма за образование, представители на академичната общност и на бизнеса, както и изследователи от университета в Модена, Италия. Поздравителни адреси изпратиха Министерството на образованието и науката, Столична община, Представителството на Европейската комисия, Селскостопанска академия и други.

Модератори на събитието бяха доц. д-р Ирина Шнайдер – оперативен мениджър по проекта, и ас. д-р Йордан Карапенчев – експерт публичност и връзки с обществеността. „С тази конференция честваме труда на нашите изследователи, на нашите иноватори, бизнеспартньори, които ни дават импулса да създадем решения за проблемите на практиката. Също на всички, които бяха до нас в създаването на Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда, води, отпадъци, енергия, за кръгова икономика“, казаха те.

1-2

Конференцията е част от проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на конференцията е да разпространи и популяризира постиженията на екипа в научно-технологичен и инвестиционен план, както и да представи възможностите на Центърa за компетентност. Clean&Circle играе ключова роля в създаването на дълбоки чисти технологии и биотехнологии, които се предлагат за комерсиализация на бизнеса.

1-4

Водещ партньор по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с петте си природонаучни факултета – Биологически факултет, Факултета по химия и фармация, Геолого-географски факултет, Физически факултет и Факултета по математика и информатика.

На конференцията ще бъдат представени научно-технологичните резултати от дългогодишния труд на изследователите от Центъра по компетентност и от партньорските организации в лицето на Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Института към микробиология към БАН, Лесотехническия университет, Института по физикохимия към БАН, Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Взаимодействието между науката и бизнеса ще бъде представено през гледната точка на Фондация „Клийнтех България“. Ще бъдат показани и реални примери от практиката в дейността на изследователите на Центъра и асоциираните партньори Софийска вода, Столична община в лицето на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, Енергийна агенция в Пловдив и международните им партньори.

Центърът по компетентност Clean & Circle e мястото, където се разработват иновационни продукти, чисти технологии в областта на оползотворяването на отпадъчните води, отпадъците (органични и неорганични), а също и строителни отпадъци. Създават се кръгови решения в управление на водите, на енергията и на отпадъците. Въвеждат се цялостни системи за контрол на технологиите, трансферират се технологии като вече Центърът има и създадени няколко полезни модела и патента и се развива технологичното предприемачество.

1-6

Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и председател на Управителния съвет на Центъра по компетентност, поздрави всички и заяви, че за него е голямо удоволствие да открие конференцията „Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика“ на Центъра „Clean & Circle“ и припомни, че това е центърът, който спечели второ място в категорията „Иновационна екосистема на годината“ на престижните Triple E Awards .

1-5

Проф. Герджиков се върна в началото на дейността на центъра през март 2018 г. със стартирането на проект, финансиран от Оперативната програма тогава „Наука и образование за интелигентен растеж“, минал през много трудности и по думите му, сега центърът вече функционира като една иновационна система. „Това, с което се отличава „Clean & Circle“, е че неговите постижения и резултати могат да се видят, те са осезаеми – това са продукти, технологии, защитени патентни модели, обучени студенти, докторанти и млади учени, експерти с висока квалификация и опит“, каза още проф. Герджиков. Той припомни, че центърът е и със собствена новострояща се сграда, която ще бъде съобразена с всички изисквания, оборудвана с модерна апаратура, за да се извършват в нея най-съвременни изследвания и обучения.

1-10

Проф. Герджиков подчерта още, че вече има десет готови за защита на интелектуалната собственост разработки, 140 научни публикации, 75% от които са в списания с висок импакт фактор. Той посочи, че 110 експерти са назначени на трудови договори с партньорските организации по проекта, 40 професори и доценти, 35 млади учени, 26 докторанти, има 43 договора с бизнеса.

Проф. Герджиков посочи, че всички дейности са насочени към резултати в някои от най-приоритетните области на науката, технологиите и обществото - управлението и пречистването на водите, рециклирането на твърдите отпадъци и превръщането им в ресурс, кръгови решения и технологии в секторите води и отпадъци, биоенергия и биоикономика. Той подчерта, че крайната цел е подобряването на живота на хората и постигане на устойчиво развитие в трите му измерения – икономика, общество и околна среда.

Ректорът допълни, че Центърът работи много упорито върху постигането на реални резултати за изпълняването на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Екипът му вече спечели два проекта по програма „Хоризонт 2020“ – единият в областта на управлението на токсичните замърсители, а другият – в областта на управление на строителните отпадъци и включването им в кръговата икономика.

1-3

Проф. Герджиков подчерта, че всички тези успехи щяха да бъдат невъзможни без активното участие на всички партньори и им благодари. „Поздравявам екипите на всички партньори в центъра за постигнатите резултати и за международната награда Иновационна екосистема на годината“, каза още ректорът и пожела нови успехи, като изрази убедеността си, че човешкият и материален ресурс ще донесат нови ползи в организацията на центъра и в образованието, науката и обществото, бизнеса и опазването на планетата във всички отношения.

1-8

Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, започна словото си с благодарност лично към проф. Топалова и към целия екип, който работи заедно с нея за осъществяване на тази прекрасна идея отпреди години, за да я видим в реалността днес.

Той обърна внимание на ключовото място на иновациите и на големия потенциал в сътрудничеството между науката и бизнеса. „В годините го доказахме, в общите ни проекти, в които пряко участват наши специалисти“, посочи още Васил Тренев и припомни, че с помощта „Clean & Circlе“ „Софийска вода“ стана първото ВиК дружество в България, което създаде и използва метод за откриване на вируса на COVID-19 в отпадъчните води. По думите му става дума за оригинална научна разработка, плод на съвместните усилия на учените от „Clean & Circle“ и специалистите от „Софийска вода“.

1-10

Разработката може да бъде надградена за идентифициране и на други вируси и разкрива перспектива въобще пред технология за откриване и пречистване на води от невидими за човека и опасни за неговото здраве и природата вещества и организми. Васил Тренев говори за работата на „Софийска вода“ и подчерта, че научно-изследователският център „Clean & Circle“ е основа на една креативна, свързана с практиката научна общност и изрази надеждата си да партнират успешно и в бъдеще. „Убедени сме, че заедно представляваме страхотен потенциал за интелигентен растеж“, каза още Васил Тренев и пожела успех на всички.

1-9

Проф. Виолета Божанова, зам.-председател на Селскостопанската академия, поздрави екипа на проекта за организирането на тази заключителна конференция и допълни, че макар да не са партньори, имат общи теми, които се надява в бъдеще да развиват чрез инфраструктурния и научния потенциал на центъра. Тя се обърна към проф. Топалова и изрази своето уважение за превръщането на една вдъхновяваща идея в реалност. Тя изтъкна, че екипът на проекта са лицето на новата иновационна екосистемна среда в България и изрази надежда за бъдещи съвместни проекти.

1-13

Проф. Яна Топалова отбеляза, че с екипа й имат една мечта – наистина да създадат нещо работещо и да се премине от сферата на думите към сферата на реалните дела и технологии, защото само те ще позволят на икономиката ни да напредва. Друга част от мечтата е да разширят центъра в насока селскостопански дейности и продукти и в посока човешко здраве. Проф. Топалова представи проекта, първоначалните трудности и неясноти, възможностите за академично израстване и назначаване на млади изследователи. Предстои създадените иновационни продукти да бъдат трансферирани към бизнеса или чрез създаване на старт-ъп компании, или чрез създаване на големи спиноф компании. Тя благодари на партньорите по проекта за съдействието и подкрепата и обърна внимание на дългогодишното сътрудничество със „Софийска вода“ и Столична община. Проф. Топалова отбеляза колко е важен моделът „бизнес – наука – образование – бизнес“. По думите й в момента с екипа на проекта предлагат на бизнеса комплексни експертни оценки, иновации в технологиите, цялостни технологии, кръгови решения, био-еко решения за интеграция на технологиите в околната среда и други. Проф. Топалова също припомни, че преди седмица „Clean&Circle“ спечели второ място в категория „Иновационна екосистема“ на престижните Triple E Awards. В края на изказването си тя пожела на колегите си да са здрави и благодари на Софийския университет за огромната институционална подкрепа в лицето на ректора проф. Анастас Герджиков.

1-14

Конференцията продължи с пленарни доклади. Съпътстващо събитие бе постерната изложба, разположена във фоайето пред Аулата.

1-1