Начало / Новини / Новини и събития / Международна академия за борба с дезинформацията стартира своята дейност в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

   
Международна академия за борба с дезинформацията стартира своята дейност в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Изследователи от България, Румъния, Босна и Херцеговина и Турция ще работят заедно за създаване на усъвършенствана методология за проверка на фактите. Проектът Disinfo Academy е финансиран по програма „Еразъм+“. Изпълнява се от консорциум с водещ партньор Национален учебен център ( https://ntcenter.bg/ ) и екипи от Софийския университет, Университета Коч (Турция), Университета в Сараево (Босна и Херцеговина) и фондация “Еврокомуникаре” (Румъния).

Първата работна среща по проекта се провежда във Факултета по журналистика и масова комуникация в София, в периода 16-17 февруари 2023 г.

1-3

В рамките на проекта различни практики за проверка на фактите ще бъдат тествани чрез фокус групи от студенти във висши училища в четирите държави участнички. На базата на получените данни и заключения ще бъде предложена подобрена методология за проверка на фактите, която да бъде използвана за създаване на учебни курсове в партниращите университети.

1-4

За проекта:

Проект Disinfo Academy се финансира по договор 2022-1-BG01-KA220-HED-000085747 с Национална агенция "Център за развитие на човешките ресурси" по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Той е част от ключова дейност 2 "Партньорства за сътрудничество" и е с продължителност 32 месеца.