Начало / Новини / Новини и събития / Лятно докторантско училище на тема: „Криза, конфликт интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“

   
Лятно докторантско училище на тема: „Криза, конфликт интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“

В периода 9-16 юни 2018 г. в гр. Китен се провежда Лятно докторантско училище на тема: „Криза, конфликт интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“.

Събитието е финансирано по проект № BG05M2OP001-2.009-0013 с наименование Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

10

В Лятното докторантско училище участват 23 докторанти от Философския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по педагогика, Факултета по славянски филологии, Факултета по класически и нови филологии и Геолого-географския факултет.

1

Лектори на събитието са проф. д-р Мария Стойчева, проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Георги Вълчев, чл.-кор. проф. Иван Илчев, проф. д-р Димитър Денков, проф. д.пс.н. Соня Карабельова, проф. дфн Владимир Градев, доц. д-р Борис Попиванов и със специалното участие на проф. д-р Владимир Хедрих, зам. -декан на Философския факултет на Университета в Ниш.

В следобедните сесии докторантите са разделени в два панела, на които модератори са доц. д-р Димитър Елчинов и гл.ас. д-р Димитър Божков.

2