Начало / Новини / Новини и събития / Лекции на проф. Фатима Мариньо от Университета на Порто в рамките на Дните на лузофонията във Факултета по класически и нови филологии

   
Лекции на проф. Фатима Мариньо от Университета на Порто в рамките на Дните на лузофонията във Факултета по класически и нови филологии

Проф. д-р Фатима Мариньо от Университета на Порто гостува на специалност „Португалска филология“ в рамките на академичния обмен по програма „Еразъм+“. Лекционният цикъл на проф. Мариньо бе посветен на португалския историческия роман и бе част от международната програма на традиционните Дни на лузофонията във Факултета по класически на Софийския университет.

Цикълът от международни научно-образователни и културни събития се организира от специалност „Португалска филология“ при Катедрата по испанистика и португалистика и научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“, учредена във Факултета по класически и нови филологии през 2019 г. с договор за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Камойш“ - Институт за сътрудничеството и езика при Министерството на външните работи на Португалия. На събитията от програмата на посещението на проф. Фатима Мариньо присъстваха студенти, докторанти, пост-докторанти и преподаватели от спец. „Португалска филология“.

Snimka-Fatima Marinho

Проф. Фатима Мариньо е изявен изследовател на португалската литература и в частност на португалската историческа проза от различни епохи. При представянето на проф. Мариньо пред настоящите студенти и млади изследователи португалисти проф. Яна Андреева, отговорник на спец. „Португалска филология“ и координатор на научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“, подчерта честта португалистиката в Софийския университет да има сред своите приятели един толкова изтъкнат и високо признат в световната научна общност учен като проф. Мариньо, която не за първи път посещава нашия университет. Тя е заемала висши академични длъжности в Университета на Порто: заместник-ректор по международните връзки и културата (2014-2018), декан на Филологическия факултет (2010-2014), а понастоящем е директор на Докторантурата по литературознание и културознание. Проф. Мариньо е била ръководител и член на редица национални и международни експертни групи в областта на културата и образованието, гост-професор в многобройни чуждестранни университети, носител е на високи португалски и чуждестранни отличия, автор на огромен брой научни публикации.

Като начален акцент в своите лекции, посветени на темата за това как португалският исторически роман от различни епохи чете националното, а и световното минало, проф. Мариньо разгледа значението на миналото за средновековния и ренесансовия човек, като се опря на идеите на Питър Бърк. Тя представи в детайли концепцията, че историята е прочит на минали и настоящи събития, които са идеологически конструирани с оглед на субективните или обществените интереси. Литературата също е конструкт, но присъщата ѝ фикционална същност я отдалечава от целите и намеренията на историческата наука. Проф. Мариньо разгледа специфичния исторически и социален контекст на Романтизма, утвърждаващ популярността и значимостта на историческия роман. Акцентира върху концептуалната промяна на жанра през XX век, посочена от изследователката Линда Хъчън и изразяваща се в новия начин за текстуализация на миналото чрез историографската метафикция. Предмет на задълбочен анализ от страна на лекторката бяха и водещи творби на Джон Фаулз, Вирджиния Улф, Маргьорит Юрсенар и други писатели, които са примери за актуалния метафикционален прочит на историята. Проф. Мариньо разгледа подробно последните десетилетия на миналия век, за да открои критическия поглед в историческата фикция на изявени португалски автори като Жозе Сарамаго, Марио Клаудио, Агущина Беса-Луиш, Антонио Лобо Антунеш и Гонсало М. Тавареш. Важен паралел беше съпоставката между творбата на Гонсало М. Тавареш Пътуване до Индия и класическото епично произведение на Луиш Ваш де Камойш Лузиадите, който позволи да бъдат откроени деконструктивните похвати на съвременната метафикция. В заключителната част на лекциите си проф. Мариньо се спря на посланията на историографската метафикция и открои факта, че за миналото знаем само това, което е достигнало до нас в писмена форма, което на свой ред позволява да се се твърди, че официалният исторически и литературен канон днес е силно разколебан.