Начало / Новини / Новини и събития / Кулинарните традиции като културно-историческо наследство през призмата на етнологията

   
Кулинарните традиции като културно-историческо наследство през призмата на етнологията

През август 2021 г. стартира вторият етап от проект „Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места – изобретяване, експлоатиране, популяризане“, ( Кулинарни традиции ), финансиран в рамките на конкурс за Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства-2018г. към Фонд „Научни изследвания“, реализиран от екип учени и преподаватели, докторанти и постдокторанти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките.

Една от основните цели на проекта е да отчете съвременните културни влияния и тенденции в кулинарните традиции на различни населени места в България и ролята им за оформянето на локална колективна памет и осмисляне на общото ни културно - историческо наследство.

1-4

В рамките на проекта от 2-6 май 2022 г., със съдействието и подкрепата на средно училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм, бе успешно реализирано пролетно училище „Кулинарни традиции по поречието на р. Дунав“. Студенти и преподаватели от специалност "Етнология и културна антропология“ на Историческия факултет участваха в открит урок и наблюдаваха уменията на учениците от 10 и 11 клас от професионалните паралелки по готварство на училището. Използвани бяха характерни местни продукти като речна риба, коприва, лапад, с които бяха приготвени и презентирани специфични за региона ястия и кулинарни техники.

1-2
1-3

Проект „Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места - изобретяване, експлоатиране, популяризиране“ ще продължи до края на 2022 г. и ще завърши с публикуването на колективна монография и конференция, на която ще бъдат представени резултатите от направените теренни проучвания и наблюдения.

1-1