Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селското стопанство и хранително-вкусовия сектор“

   
Кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селското стопанство и хранително-вкусовия сектор“

В Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селското стопанство и хранително-вкусовия сектор“. Организатори са Клийнтех България, Аграрният университет Пловдив и Софийският университет „Св. Климент Охридски“, в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България.

В кръглата маса взеха участие студенти, преподаватели, представители на заинтересовани организации от местната екосистема, които се запознаха с възможностите, предоставени от Европейския институт за технологии и иновации (EIT) и неговите научно-изследователски общности за включване в конкурси в сферата на предприемачеството и управлението на иновациите. Клийнтех България представи EIT Food Хъб – водеща европейска инициатива за иновации в храните, работеща за това да направи хранителната система по-устойчива, здравословна и доверена.

1-1

 

Бяха разгледани темите за въздействието на емисиите на парниковите газове и климатичните промени върху почвите и водните ресурси и отражението им върху агроекосистемите. Проф. Ирена Атанасова от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ запозна присъстващите с нарастването на въглеродните емисии, в контекста на втория по големина годишен ръст в историята. Направена беше връзката между този показател и заплахите за почвените функции. Доц. Иван Трайков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ продължи темата през призмата на водните ресурси и адаптирането на агроекосистемите, чрез развитие на градското земеделие, разширяване на капковото напояване и други мерки.

2-2

 

Представени бяха дигитални технологии в сферата на изкуствения интелект в растителното производство за адресиране на климатичните промени. Проф. Владислав Попов от Аграрния университет в Пловдив представи модели и средства на прецизно земеделие като GPS, сензорни, сателитни изображения, дронове, ИКТ, роботика, интелигентни системи за управление на земеделските процеси. През призмата на новите технологии се разгледа и темата за управление на пасищата с цел намаляване на въглеродния отпечатък от проф. д-р Христина Янчева, Аграрен университет – Пловдив. Участниците се запознаха с темата за интелигентните пасища и получиха практични съвети как да ги създадат.

3-3

 

Специално внимание беше обърнато на възможностите за сътрудничество между EIT Food и ННП „Интелигентно растениевъдство“ и „Интелигентно животновъдство“. Кръглата маса завърши с дискусия по представените от гост-лекторите теми.

4-4
5-5