Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема "Република България и Република Азербайджан: 25 години приятелско партньорство и сътрудничество"

   
Кръгла маса на тема "Република България и Република Азербайджан: 25 години приятелско партньорство и сътрудничество"

Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет съвместно със Софийския форум за културна и научна дипломация и Славянския университет в Баку организираха кръгла маса, посветена на 25-годишното партньорство и сътрудничество между България и Азербайджан.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова, посланикът на Азербайджан г-жа Наргиз Гурбанова, проф. Нурлана Алиева, ректор на Славянския университет в Баку и заместник-ректорите проф. Ханъм Султанова и проф. Рафик Новрузов, проф. Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, г-жа София Шигаева, директор на Центъра за азербайджански език и култура, доц. Костадин Грозев, ръководител на Катедра „Нова и съвременна история“ в Историческия факултет, преподаватели и студенти.

3

Научният форум се проведе в Конферентната зала в Ректората и бе открит от доц. Костадин Грозев, който заяви, че Софийският университет от няколко години е в центъра на активен контакт между Баку и София, между народите на двете страни, между студентите на Азербайджан и България. Доц. Грозев подчерта, че самият факт, че в Университета има Център по азербайджански език и култура, е достатъчен атестат за направените усилия, за да има истински напредък в тези отношения.

5

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства участниците в кръглата маса, които работят за сътрудничеството между двата народа и за културното им разбирателство. Тя отбеляза, че познаването на другия е най-добрият път към неговото сърце, познанието му е най-лесният път към разбирателството.

Проф. Божанкова изрази надеждата си, че сътрудничеството между Славянския университет в Баку и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще продължава напред във времето, а създаденият Център по азербайджански език и култура и изучаването на български език и култура в Азербайджан ще продължат работа, за да се развие сътрудничеството в полза на научната общност и преди всичко на разбирателството между народите ни.

4

Участниците в Кръглата маса имаха възможност да чуят доклада на проф. Нурлана Алиева, посветен на 25-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Азербайджан и България, както и доклади, свързани с азербайджанско-българските културни връзки, летните университети по българистика като форма на културна дипломация между България и Азербайджан, бъдещето на българо-азербайджанските икономически връзки.