Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“

   
Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса, посветена на най-ранния препис на Симеоновия сборник, т. нар Светославов изборник или Изборник от 1073 г.

Събитието, организирано в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ , беше открито от декана на Факултета по славянски филологии проф. Амелия Личева. Тя изрази своето задоволство от изпълнението на научната програма и възможностите, които тя предоставя за утвърждаване на чуждестранната българистика в чужбина и развитието и у нас. Според нея форуми като този са изключително важни за развитието и на специализирани полета като палеославистиката.

1-2

Организатор на събитието беше проф. Анна-Мария Тотоманова, координатор на научната програма в Софийския университет. В Кръглата маса участваха видни палеослависти и старобългаристи от Софийския университет, Шуменския университет „Константин Преславски“, Института за българска литература и Кирило-Методиевския научен център при БАН.

1-1

Събитието бе уважено и от колегата от Лодзкия университет проф. д-р Георги Минчев, който е в София по покана на Софийския университет като утвърден учен в рамките на ННП.

1-3

След дълги и задълбочени разисквания за значението на този препис за славистиката и историята на изследването му участниците в кръглата маса стигаха до заключението, че е необходимо да се предприемат стъпки за изработването на критическо издание на старобългарския текст на Симеоновия сборник по познатите днес преписи, което да отговори на все още нерешените въпроси около него.