Начало / Новини / Новини и събития / Конференция, посветена на 110 години от рождението на проф. д-р Иван Ненов и 90 години от рождението на проф. д-р Цеко Цеков

   
Конференция, посветена на 110 години от рождението на проф. д-р Иван Ненов и 90 години от рождението на проф. д-р Цеко Цеков

В Конферентната зала в Ректората се провежда конференция, посветена на 110 години от рождението на проф. д-р Иван Ненов и 90 години от рождението на проф. д-р Цеко Цеков. Събитието се организира от Катедра "Наказателноправни науки" към Юридическия факултет на Софийски университет. В рамките на откриването на форума се състоя и церемония по връчване на Почетния знак на “Св. Климент Охридски” с огърлица на проф. дюн Маргарита Чинова и на проф. дюн Лазар Груев за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност.

Ръководителят на Катедрата по наказателноправни науки доц. Ралица Илкова поздрави присъстващите от името на катедрата и посочи, че форумът е трети пореден и традиционен, на който се представят научните тези в тази област на научното познание. Тя посочи, че настоящата конференция е посветена на двама от най-значимите учени в областта на наказателноправните науки – проф. Иван Ненов и проф. Цеко Цеков и по този начин факултетът изразява уважението и почитта си към тях като учители, но и като учени, оставили ярка диря.

1-8

Техните научни постижения са стандарт за качество, по който всички се ръководят в своята дейност днес, отбеляза доц. Илкова и добави, че форумът се провежда в 130-та годишнина на Юридическия факултет. Тя благодари на организационния екип на конференцията – доц. Ива Пушкарова доц. Здравка Кръстева, доц. д-р Николета Кузманова и доц. д-р Красимир Манов, без чиито усилия и постоянство събитието не би било възможно. В заключение ръководителят на катедрата пожела успех на конференцията и участниците.

1-10

Деканът на Юридическия факултет проф. д-р Даниел Вълчев отбеляза, че тези конференции наистина са се превърнали в традиция и могат да разчитат на подкрепа от страна на деканското ръководство. „Хубаво е и ние в нашия факултет, макар и най-старият юридически факултет в България, да си даваме сметка, че сме част от една дълга верига, която ще продължи вероятно и след нас“, отбеляза деканът и изрази радостта си, че в този ден с почетни огърлици ще бъдат удостоени двама обичани преподаватели на факултета - проф. Чинова и проф. Груев.

1-11

Председателят на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова също поднесе поздрав към участниците в конференцията и не скри вълнението си да присъства на откриването й. Тя заяви, че на практика научният форум е пример за това как трябва да тачим и почитаме паметта на своите бележити юристи. „В тревожните времена, в които живеем, все по често трябва да си напомняме, че правосъдието е основата на държавността. Правосъдието обаче е немислимо без човешкия качествен ресурс, без хората професионалисти, които го осъществяват“, каза съдия Захарова и акцентира върху жизнената сила на професионалните и компетентни хора, които не само четат правните норми, а и анализират правото и го изследват.

1-12

Тя сподели с колегите си радостта си, че има шанса да присъства на церемонията по удостояването на проф. дюн Маргарита Чинова и проф. дюн Лазар Груев с почетното отличие на Университета и благодари за шанса да се учи от тях и да сподели някои от основните ценности в развитието си като юрист.

16

В края на приветствието си съдия Захарова пожела на всички здраве и професионални успехи и изрази надеждата си никога практиците да не бъдат оставяни без изключително важната стабилна основа на контакта с науката.

1-13

В своето приветствие към присъстващите в залата Красимира Филипова, заместник-главен прокурор на Република България, изрази задоволството си да присъства на събитието и заяви, че няма нищо по-хубаво от съчетанието и връзката между науката и практиката. Тя отбеляза, че винаги е вълнуващо човек да се завръща към извора, да пристъпи прага на Университета, в който е учил. Красимира Филипова прочете поздравителен адрес от името на главния прокурор Иван Гешев и прокуратурата на Република България, в който се казва, че инициативата в памет на две от най-значимите имена на българската правна мисъл е поредно потвърждение за огромното значение на приемствеността в науката, дава стабилна основа за надграждане от новите поколения учени, работещи в съответствие с високите съвременни изисквания към науката и практиката.

1-1

Заместник-ректорът на Алма матер доц. д-р Георги Вълчев поздрави присъстващите на конференцията и отбеляза, че е изключително похвално да се напомня за хората, които са оставили не само трайна диря в Университета, а са белязали хиляди индивидуални съдби на студентите, които са обучавали. „Взрени в настоящето, но и с почит към миналото, към хората, които са били в това поле преди това – това е пример, който трябва да бъде изключително популяризиран и следван в целия Университет“, каза доц. Вълчев и пожела успех на конференцията.

2-1-1
4.-1-1jpg

Събитието продължи с церемонията по връчването на Почетния знак на “Св. Климент Охридски” с огърлица на проф. дюн Маргарита Чинова и на проф. дюн Лазар Груев за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност. Те получиха високите си отличия от доц. Вълчев и благодариха на колегите си за подкрепата през годините.

18

Конференцията продължи с пленарни доклади.