Начало / Новини / Новини и събития / Конференция "Кулинарни традиции и културно историческо наследство в малки населени места"

   
Конференция "Кулинарни традиции и културно историческо наследство в малки населени места"

На 22 ноември 2022 г. в Конферентната зала в Ректората се проведе конференция на тема "Кулинарни традиции и културно историческо наследство в малки населени места". Конференцията е част от заключителния етап на проект "Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места – изобретяване, експлоатиране, популяризиране", финансиран от Фонд "Научни изследвания", Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. с ръководител гл. ас. д-р Петя Василева-Груева от Историческия факултет.

Събитието бе открито от гл. ас. д-р Петя Василева-Груева, която отбеляза, че екипът на проекта включва 11 души, които са работили в различни населени места и в рамките на събитието ще бъде интересно да се представи работата на всеки от тях. Гл. ас. д-р Груева отбеляза, че ръководителят през първата година и идеен вдъхновител на проекта – проф. Веселин Тепавичаров, е бил много щастлив, че проектът е спечелил финансиране и има възможност да се реализира. Тя посочи още, че сериозна трудност за изследователите е била е пандемията от COVID-19, която е оказала влияние върху живота в малките общности и техните кулинарни празници, които проектът изследва. По думите й това предизвикателство е позволило на изследователите да проучат какво е малката общност без своя локален празник и дали някои от общностите са успели да възстановят своите празници и културен живот или не. Така проектът изследва доколко общността е свързана със своите кулинарни традиции и празниците, които представя.

1-1

Гл. ас. д-р Петя Василева-Груева изтъкна, че когато говорим за малки населени места, това е само едно географско понятие, защото тези общности са големи в своите цели, амбиции и силите, които полагат, за да се създаде едно събитие – културно или кулинарно. Цялата общност се мобилизира, за да организира един празник и търси подкрепа от различни институции. Ръководителят на проекта изрази надеждата си тези изследвания да стигнат до малките общности, да им дадат знание какво се случва в други населени места и може би добри практики, които могат да се разменят, за да получат подкрепа от институциите. В заключение гл. ас. д-р Петя Василева-Груева подчерта, че тези общности търсят устойчива политика, която да им помогне да съхранят своите кулинарни традиции, да се съхранят като общности и малките населени места да не се обезлюдяват.

1-3

В проектния период от 2019 до 2022 г. екип от етнолози изследва приетите за традиционни в България елементи от храната и културата на хранене, които през ХХI век получават нов прочит. Целта на тези изследвания е да дадат отговори на въпроси, свързани със съвременните културни влияния и тенденции върху традиционните храни и хранене на регионално ниво. Екипът проследи множество кулинарни фестивали и конкурси, които трайно и креативно се вписват в една тенденция за представяне на „автентични“ продукти, храни и технологии и съвременните тенденции за търсене на по-екологичен начин на живот, по-близък до природата. Приложният компонент от изследователския проект беше обучението на студенти извън аудиторията за повишаване на тяхната професионална компетентност.

1-2

В програмата на проведената заключителна конференция се включиха всички членове на екипа, съставен от преподаватели от катедра „Етнология“ на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и изследователи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките. Доклади изнесоха и колеги, заинтересовани от темата за кулинарните традиции, от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките.

Изнесените доклади ще са в основата на бъдеща монография по темата на проекта.