Начало / Новини / Новини и събития / Китайско-български ректорски форум за висше образование „Сътрудничество, предизвикателства, бъдеще"

   
Китайско-български ректорски форум за висше образование „Сътрудничество, предизвикателства, бъдеще"

В Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе Китайско-български ректорски форум за висше образование „Сътрудничество, предизвикателства, бъдеще“. В събитието взеха участие 59 ректори, заместник-ректори и други представители на 43 университета от Китай.

Събитието се провежда по инициатива на Китайската асоциация за международен образователен обмен и с активното съдействие на Посолството на Народна република Китай в София.

Директорът на Центъра за източни езици и култури в Софийския университет проф. Александър Федотов приветства присъстващите. Той посочи, че сред официалните гости са г-н Дианчун Йен, съветник по политическите въпроси към посолството на Китай в България, г-жа Фю Бо, директор на Китайската асоциация за международен образователен обмен и г-н Чинхуа Фън, вицепрезидент на Shanghai International Studies University.

1

Проф. Федотов изрази увереността си, че събитието ще бъде интересно и ползотворно и ще позволи сътрудничество в полето на образованието и културата да бъде разширено и задълбочено.

Форумът бе посветен на възможностите за сътрудничество в областта висшето образование и научните изследвания между Софийския университет и университети от Китайската народна република.

2

Гостите бяха приветствани от заместник-ректорите на Софийския университет проф. Николай Витанов и проф. Ренета Божанкова, които представиха възможностите за обучение, образователните програми и научните проекти на университета.

Проф. Витанов запозна с историята на Софийския университет и изтъкна активното сътрудничество на Софийския университет с редица китайски университети.

3

Основна част от изказването на заместник-ректора бе посветена на научната дейност на Алма матер. Проф. Витанов посочи броя на публикациите според Web of Science на учени от Софийския университет в различните клонове на природните науки: 6121 в областта на физиката, 4666 в областта на химията, 3569 в областта на material science и инженерните науки, 2567 в областта на биологията и 2375 в областта на математиката и компютърните науки. Заместник-ректорът обърна внимание още на дейността на трите факултета, които заемат първите места в Алма матер по научна продукция – Физическия факултет, Факултета по химия и фармация и Биологическия факултет и посочи, че към момента Софийският университет работи по 273 изследователски проекти на обща стойност 23,7 млн. лв. Алма матер участва активно в три центъра за върхови постижения, пет центъра за компетентности и десет национални изследователски програми.

4

Присъстващите бяха поздравени и от заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, която обърна внимание на водещата позиция на университета в Националната рейтингова система, както и мястото му в международните класации. Тя представи различните факултети в Алма матер и специалностите, в които се обучават студенти.

5

Акцент в изказването й бяха възможностите за дистанционно обучение, които се предлагат в Софийския университет. През последните шест години десет факултета на Алма матер са работили по финансирани от ЕС проекти в областта на дистанционното образование, което е довело до развиване и внедряване на стратегии, ресурси и форми на обучение в техните бакалавърски и магистърски програми и предлагането на разнообразни курсове. Въз основа на тези резултати през 2016 г. Софийският университет получи акредитация за провеждането на дистанционно обучение. Първият магистърски курс, акредитиран за дистанционно обучение, започна през септември 2017 г. Центърът за дистанционно обучение към Софийския университет обединява водещи експерти от различни университетски звена.

Друг акцент в изказването на проф. Божанкова бяха възможностите за международна мобилност на преподаватели и студенти от държави от и извън Европейския съюз.

Събитието продължи с обсъждане на възможностите и перспективите за разширяване на научно-изследователското и образователно сътрудничество между академичната общност на Софийския университет и представители на китайски университети.

55

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":