Начало / Новини / Новини и събития / Изложбата „Българска прослава на св. Климент Охридски 916-2016 г.“ бе открита в Университетската библиотека

   
Изложбата „Българска прослава на св. Климент Охридски 916-2016 г.“ бе открита в Университетската библиотека

В Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложбата „Българска прослава на св. Климент Охридски 916-2016 г.“. Експозицията е посветена на приноса на българските учени в изследването на делото на св. Климент и честването на светителя като патрон на Софийския университет и на Университетската библиотека. Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, директорът на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова, проф. Александър Омарчевски, декан на Богословския факултет, деканът на Геолого-географския факултет доц. Филип Мачев, преподаватели, студенти и гости.

Доц. Ангелова приветства присъстващите във фоайето на Университетската библиотека и заяви, че изложбата е станала възможна благодарение на усилията на колегите от Организационния комитет, колегите от различни институции като Българския исторически архив и Научния архив на БАН, Музея на Софийския университет, както и на колегите, работещи в Университетската библиотека.

1-1

„Бих казала, че изложбата е нетрадиционна, многопластова и представя няколко линии. Основен акцент в нея са представените научни трудове и изследвания, посветени на св. Климент Охридски от български учени, като тук сме излезли извън рамките на Софийския университет и сме показали изследвания на учени, работещи и в други научни институции”, каза доц. Ангелова.

По думите й, втората линия в изложбата е много интересна и представя честванията на патрона на Университета през годините 1916 г. и през 1966 г. Първото честване на св. Климент Охридски през 1916 г. на практика е замислено и осъществено под патронажа на професорите Балан, Златарски, Беньо Цонев и акад. Стоян Аргиров – директор на Университетската библиотека тогава. Трудното и смутно време осуетява идеята за честването и голяма част от замислените проекти остават нереализирани. Не е осъществен замисленият паметник на св. Климент Охридски, както и голяма част от планираните научни изследвания.

1-a

Доц. Ангелова отбеляза, че благодарение на усилията на доц. Ангел Николов от Историческия факултет и неговата издирвателска дейност в архивите, настоящата изложба за първи път показва изключително интересни факсимилета на архивни документи, свързани именно с честванията в Охрид през 1916 г. , което се осъществява под ръководството на генерал Климент Бояджиев.

1

В изложбата са показани изключително интересни факсимилета на непубликувани трудове на първия български историограф Спиридон Палаузов, както и непознат късен препис на пространното житие на Климент, направено от свещеник Тотев през 1875 г.

Другата линия в изложбата, която е малко по-нетрадиционна, представя образа на св. Климент Охридски, съхраняван в различни художествени произведения и икони и картини. „Може би за първи път широката публика ще види иконата, която се намира в базата в Антарктида, иконата, подарена от студентите от Историческия факултет, както и икона от началото на 20 век”, каза доц. Ангелова.

12

Трети акцент в изложбата са почетните знаци и награди, давани от Алма матер през годините, неизменно свързани с лика и името на патрона на Софийския университет – св. Климент Охридски.

5

Проф. Анна-Мария Тотоманова акцентира върху научните изследвания, представени в изложбата. Тя отбеляза, че идеята за изложбата е била дадена преди повече от година от доц. Ангел Николов от Историческия факултет.

Проф. Тотоманова припомни, че именно Александър Теодоров Балан е поставил началото на изследването на св. Климент и неговото творчество в българската наука. Тя обърна внимание, че със словото си, посветено на 1000-годишнината от смъртта на св. Климент през 1916 г. в Охрид, Александър Теодоров Балан подтиква научния интерес и на други страни към изследването на климентовата проблематика. „Климентовите чествания са онзи подтик, който българската хуманитаристика дава на науката в европейски и световен мащаб за по-задълбочено изследване на светеца”, отбеляза проф. Тотоманова.

9

Тя посочи, че в края на 70-те години на миналия век, благодарение на усилията на проф. Георги Попов са открити песенни канони, писани от светеца, посветени на Рождество Христово и на Богоявление, което ни позволява да опознаем по-добре дейността на св. Климент, който освен прекрасен проповедник е бил и вдъхновен църковен поет.

„Българската климентиевистика е жива и въпреки несгодите успява да отдаде дължимото на светеца, основоположник на българската книжнина, просвета и култура и е създал една държава на духа, която е жива и днес”, каза в заключение проф. Тотоманова.

2

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков благодари на всички, съдействали за организацията на изложбата. Той отбеляза, че тази кръгла годишнина е повод да се направи повече отколкото други години. Ректорът отбеляза, че Българската народна банка е издала юбилейна монета с лика на патрона на Софийския университет свети Климент и изрази надеждата си изложбата да се хареса на публиката, а всеки следващ път, когато се показва нещо такова, изложбата да е по-пълна и интересна.

6
2-a
3-a