Начало / Новини / Новини и събития / Историческият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" отбеляза четири важни годишнини

   
Историческият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" отбеляза четири важни годишнини

Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза четири важни годишнини от историята си: 134 години университетско преподаване на история, 102 години Катедра „Археология“; 50 години самостоятелен Исторически факултет; 20 години Специалност „Архивистика и документалистика“.

 

В рамките на два дни се проведоха няколко събития, които отбелязаха годишнините: тържествено връчване на дипломите на завършили студенти на факултета и удостояване със синя лента на проф. дин. Константин Рабаджиев и доц. д-р Георги Николов; откриване на документална изложба, посветена на знакови моменти от миналото на Историческия факултет „Един факултет – четири годишнини“, концерт в Аулата на Ректората и тържествена научна международна сесия на тема „Минало и перспективи пред историческата наука през 21 век“.

6

Конференцията, която се проведе в Аулата, бе открита от проф. д-р Надя Манолова, заместник-декан на Историческия факултет, която заяви, че преди много години е избран 21 май, денят, посветен на Константин и Елена, за празник на факултета, с оглед и бъдещите поколения да отбелязват в този ден както развитието на Историческия факултет, така и на историческата наука. „Този ден обаче е малко по-специален, защото отбелязваме 134 години от началото на университетското преподаване по история, което е част от първия факултет на нашия университет – Историко-филологическия факултет“, отбеляза проф. Манолова и допълни, че от 1972 година досега имаме щастието историческата наука да се развива самостоятелно в самостоятелен Исторически факултет. Проф. Манолова призова присъстващите в Аулата с едноминутно мълчание да отдадат почит към хората, които през тези 134 години са дали своя живот, своя ум, своя труд в полза на историческата наука.

19

Деканът на Историческия факултет доц. д-р Мира Маркова поздрави присъстващите на събитието. В своето слово тя припомни, че раждането на специалността „История“ е пряко свързано с това на Алма матер. По думите й историята като наука е в основата на висшето образование у нас. Първото и единствено отделение на Висшия педагогически курс, отворил врати на първи октомври 1888 г., поставил основите на университетското образование у нас, е историко-филологическото.

1

Доц. Маркова припомни първите изучавани предмети, имената на първите преподаватели и първите стъпки на висшето образование у нас. Тя акцентира на въведените закони, на първите жени-студенти, като отбеляза, че от учебната 1902-1903 в специалност „История“ са записани първите 24 студентки.

 

5

Доц. Маркова припомни още, че през 1909 г. чрез Закона за народното просвещение историческото познание е трансформирано чрез създаването на специалност по история и археология, които до ден-днешен са в едно професионално направление. Припомни още, че като първи преподавател по българска история е назначен Васил Златарски.

Деканът на Историческия факултет се спря накратко на ключови моменти от развитието на днешния факултет и отбеляза големите имена, преподавали в него.

2

„Много са тези преди нас, които поставят историческата ни наука на такива основи, които днес дълбоко ни задължават – да бъдем прецизни, честни към истината, търсещи и критични. Това е в основата на историята като фундаментална наука“, каза още доц. Маркова.

Накрая на словото си тя подчерта убедено, че онзи, който е бил част от Историческия факултет, остава свързан с него завинаги.

 

4

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков отправи своя поздрав от свое име и от името на академичната общност на университета. Той заяви, че отбелязването на годишнината на първия Исторически факултет в следосвобожденска България винаги е празник, на който отдаваме дължимата почит към първите български умове, доказали необходимостта от университетското преподаване по история.

7

„През изминалите десетилетия преподаватели в Историческия факултет са редица изтъкнати представители на няколко поколения български историци“, каза още ректорът и допълни, колегията на Историческия факултет на Софийския университет е обучила стотици специалисти, но е разгърнала дейността си и извън пределите на аудиториите. Той ги поздрави за задълбочената научноизследователска дейност във факултета, която протича в сътрудничество с известни световни учени и центрове по история.

8

Да помниш историята, да обясняваш световните и локални тенденции, да съхраняваш паметта и знанието, оставено от предците ни, това огромно национално богатство, не просто професия. Това е изключителна отговорност и призвание. Вярвам, че вие, колеги, ще продължите да вършите с любов, ерудиция и отдаденост своята работа. Защото имаме една обща цел – да съхраним човешката памет и да я предадем нататък през идните години“, каза още проф. Герджиков и пожела на всички здраве, успехи и нови професионални успехи в областта на историята, защото именно уважението към миналото и неговото познаване е здравата основа за разбирането на съвременността и градежа на бъдещето.

В празничния ден Историческият факултет бе поздравен от представители на факултетите на Софийския университет, от различни университети, институти на БАН, музеи и институции.

9

Международната научна конференция продължи с доклада „Несериозно за историята и Исторически факултет на СУ“ от чл.-кор. Иван Илчев. Участваха още проф. Харолд Хепнер, проф. Шрайнер и други.

10

В рамките на честванията на Историческия факултет в Централното фоайе бе открита документална изложба, посветена на знакови моменти от миналото на Историческия факултет „Един факултет – четири годишнини“.

13

На откриването й деканът на факултета доц. Мира Маркова специално благодари на всички, ангажирали се с събирането на снимковия материал и създали експозицията. Тя заяви, че без да има претенции за изчерпателност изложените табла представят частица от живота на факултета и допълни, че историческата колегия е истинска, силна общност и благодари на всички.

12
11
15

В рамките на честванията на четирите годишнини на Историческия факултет, в Аулата се проведе и празничен фолклорен концерт.

17
18