Начало / Новини / Новини и събития / Институтът GATE представи възможностите си като тестови център на НАТО за нови технологии пред компании в сектора

   
Институтът GATE представи възможностите си като тестови център на НАТО за нови технологии пред компании в сектора

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет “Св. Климент Охридски” участва като тестови център за нови технологии от мрежата DIANA в информационна среща за представяне на Фонда на НАТО за иновации и на Ускорителя на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

Организатори на събитието бяха Министерствата на иновациите и растежа, отбраната и на икономиката и индустрията. На събитието бе представен и Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, другият тестови център на DIANA в България. В срещата участваха над 60 компании, стартъпи и предприемачи, които скоро ще могат да кандидатстват пред НАТО, за да верифицират и ускорят своите технологични идеи.

1-1

През 2022 г. след кандидатстване пред Международния секретариат на НАТО, институтът GATE беше избран за тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

1-3

По време на информационния ден директорът на GATE професор д-р Силвия Илиева подчерта, че мисията на Института да бъде свързващо звено между науката, индустрията и обществото се вписва във визията на DIANA. Ролята на GATE като тестови център на НАТО допринася за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в Алианса.

Професор Илиева открои опита и експертизата на Института, съвпадащи с приоритетните области на DIANA. Сред тях са сигурният обмен на информация и устойчивостта на критичната инфраструктура. GATE е инициатор на редица инициативи като първото българско пространство от данни. Той също оглавява регионален хъб за борба с дезинформацията и, като част от научно-приложното си направление „Градове на бъдещето“, развива иновации в помощ на ефективното планиране и устойчивостта на градската инфраструктура с цел подобряване на качеството на живот на гражданите. По време на събитието GATE представи инфраструктурата, от която предприемачите ще могат да се възползват. Тя се откроява с независимост от външни облачни доставчици, капацитет за създаване на огромни езера от данни, както и висококачествен захранващ софтуер, гарантиращ целия жизнен цикъл на разработките. На базата на високотехнологичната си инфраструктура GATE ще предоставя редица услуги за тестване и верифициране, покриващи различни нива на технологична готовност спрямо утвърдените европейски стандарти.

Освен че издига престижа на България като надежден съюзник, установяването на тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в страната има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в целия Алианс. Създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии подпомага управлението и развитието и на цялостния технологичен потенциал на Алианса. В този смисъл участието на България в това начинание също гарантира свободата и сигурността на българските граждани и устойчивостта на националните ни институции, както и тези в останалите 30 държави-членки на НАТО.