Начало / Новини / Новини и събития / Институтът GATE положи първа копка на новата си високотехнологична сграда

   
Институтът GATE положи първа копка на новата си високотехнологична сграда

Новата сграда ще се помещава на над 600 кв. м. между историческите сгради на факултетите по математика и информатика (ФМИ), физика (ФзФ) и химия и фармация (ФХФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

По време на специално събитие, екипът на институт GATE, заедно с проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, Константин Павлов, кмет на район „Лозенец“ положиха основите на новата сграда на института.

Сградата е проектирана с мисъл за осигуряване на енергийна ефективност посредством пасивни и активни мерки. Пасивните са високоефективни ограждащи елементи – стъкло и изолация. Активните са енергийно-ефективна система за отопление и охлаждане. В сградата ще бъдат разположени иновационни лаборатории, зали за презентации и отворени пространства за срещи и дискусии. Тя ще се помещава на над 600 кв. м. площ, ще бъде на четири етажа и обезпечена със съвременни технологични решения, които позволяват мобилност и многофункционалност по време на експлоатационния режим.

Сградата ще бъде разположена в кампуса на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ между Факултета по математика и информатика Физическия факултет и Факултета по химия и фармация и още два центъра, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е най-подходящото място за създаването на Научен парк на

Софийския университет, вярва проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.

3

„Нашата мисия като изследователи е да превърнем института в мост между науката, правителството и индустрията, да допринесем за повишаване на качеството на живота на хората чрез изследванията и мултидисциплинарните проекти, по които работим. Целта ни е да създаваме нова изследователска култура, за да дадем възможност на младите изследователи да се развиват и да постигат научните си амбиции в страната и да мотивираме връщането на повече български изследователи от чужбина. Сградата е първа стъпка в изграждането на националната изследователска инфраструктура в областта на големите данни и изкуствения интелект, която ще събере тези наши стремежи. Тя ще бъде домът на института и изследователите в нея ще работят в полза на обществото с помощта на съвременните достижения на науката и технологиите.“, каза проф. Илиева.

10

Освен за изследователите на институт GATE, новата сграда ще бъде отворена за студенти и партньори за демонстрации, експериментиране и тестване на нови технологии и решения, както и за семинари и събития.

7

„В съвременния динамичен и интензивен свят е много важно, научните постижения да бъдат видими по света, за да бъдат полезни на хората. Да бъдат изграждани истински научни центрове, в които десетки учени да преследват едни и същи цели и да работят по свързани задачи, за да могат да се конкурират с колегите си по света. В следващите няколко месеца ще направим всичко възможно, за да привлечем колеги от България и чужбина, така че да направим научната дейност на страната отново водеща в света.“, каза проф. Николай Денков, министър на образованието и науката.

9

Специално живо включване на събитието направи д-р Мануел Алейшо от Генералната дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската комисия. „Този проект е резултат от интензивно сътрудничество и много усилия, а сградата не е неговото начало. Институтът GATE има вече няколко години зад гърба си и продължава да расте благодарение на усилията на много хора както в България, така и тук в Европейската комисия. Впечатляващо е не само постигнатото до момента, но и това, че институтът GATE събира две институции – Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Chalmers University. Това партньорство е изключително важно и вярвам, че показва начина, по който инвестициите в научни изследвания водят до прогрес и подобряване на върховите постижения. Проекти като този показват какво значи Европа и каква е нейната мисия.“, изтъкна д-р Алейшо.

5

От основаването си до момента, институт GATE успява да привлече финансиране от национални и международни проекти, което надхвърля планираното над два пъти. Привлечените изследователи са с 15% над заложените и институтът започна два значими пилотни проекти с важно обществено значение - в приложните области „Градове на бъдещето“ („Цифров двойник на града“) и „Дигитално здравеопазване“ („Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения“). Всичко това допринася както за авторитета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, така и за цялата научна дейност в България.

13

„Софийският университет „Св. Климент Охридски“ винаги е стимулирал развитието на научните изследвания и за нас е гордост това, което постигнахме в последните години в областта на науката, благодарение на множеството мащабни проекти. Сферата, в която институт GATE се развива, е изключително важна и докато преди време подобни центрове съществуваха само в Западна Европа, сега с бързи темпове компенсираме – резултатът за първите две години от съществуването на института е видим. Поздравления на целия екип, пожелавам успех на бъдещите дейности и се надявам, че тази сграда ще бъде предпоставка за още по-голям интерес към дейността на GATE”, каза проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

15

„С този институт България ще бъде поставена на научната карта на Европа и съм изключително щастлив, че ще имаме възможността да вземаме решения базирани на данни. Институт GATE е и причина за младите хора да останат и да градят бъдещето си в България.

Още повече се радвам, че точно в район „Лозенец“ ще се появи едно съвременно място, отговарящо на най-високите световни стандарти. Това може да е пример как трябва да изглежда една градска среда, която да продължим да разширяваме, за да се превърне София в това, което би трябвало да бъде.“, каза Константин Павлов, кмет на район Лозенец.

16

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов подчерта в приветствието си, че нещата, които се изграждат в Института GATE, ще бъдат в тясно сътрудничество с Факултета по математика и информатика, с неговите преподаватели и студенти. Той изтъкна, че фактът, че на това място ще бъде изграден не само института, но и други центрове, дава възможност за прилагане на науката в практиката – една от целите и важна дейност по-нататък на Института GATE.

20

В края на церемонията проф. Денков, проф. Герджиков и проф. Илиева символично направиха първата копка на новата сграда.

В рамките на официалната церемония гостите имаха възможност да отправят своите пожелания към института и да ги положат в специална капсула на времето, която да бъде отворена след 10 години.

За Института GATE:

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция – университет с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция – лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии.

Институтът е създаден в рамките на проект за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект, финансиран по мярката Teaming Phase 2 на европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.