Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по педагогика организира „Работилница на бъдещето“ с Титус Мьоленбек

   
Факултетът по педагогика организира „Работилница на бъдещето“ с Титус Мьоленбек

В рамките на Свети Климентовите дни и формата „Ателиета по групови методи и техники за креативно вземане на решения“, Катедра „История на педагогиката и управление на образованието“, със съдействието на Лабораторията за социални иновации при Федерацията на социалните сдружения в България, организираха „Работилница на бъдещето“ (Zukunftswerkstatt, Future Labs) с г-н Титус Мьоленбек. Събитието се проведе с финансовата подкрепа на международния проект D-Care Labs по Програма „Дунав“ на Европейския съюз.

Титус Мьоленбек е опитен обучител на възрастни, сертифициран модератор на метода, работил в тясно сътрудничество с неговите създатели, и и.д. директор на Haus am Maiberg - Akademie für Politische und Soziale Bildung (академия за гражданско образование) към Диоцеза на Майнц. В работилницата взеха участие сборна група студенти от втори до пети курс от специалност „Неформално образование".

3-3

Работилница на бъдещето е методика, създадена през 70-те години от изследователите-футуристи, проф. Роберт Юнгк, Рюдигер Луц и Норберт Мюлерт. Концепцията е разработена с оглед на това цели групи/колективи да изграждат споделена визия по креативен начин на база консенсусен анализ на собствената ситуация или контекст. В основата е адресирането на избрано предизвикателство с оглед желано развитие и планирани промени на локално равнище. Титус запозна младите педагози и специалисти в неформалното образование с теоретичните основи, структурата и водещите принципи на методиката, като демонстрира с тях практически трите фази на „Работилницата на бъдещето“ – фаза на критиката (в която участниците анализираха аспекти от студентския живот), утопична фаза (където по креативен и визионерски начин създадоха възможни решения за оптимизиране на процесите и взаимодействията в академичната общност).

4-4

След отключената креативност и групова синергия, следвайки „принципа на фунията“, получиха конкретни насоки за надраждане на проектите и препоръки за модерирането на подобни формати. Третата фаза е тази на приложение, която подлага конструираното в лабораторен формат в креативната фаза на „справка с реалността“ и предприемане на конкретни решения за действие. Методиката се прилага в контекста на гражданското участие и създаването на социални иновации и иновации в образованието.

1-1

Участниците получиха много висока оценка за своята аналитичност и креативност, въпреки дигиталната връзка и необходимостта от превод. Лабораторното ателие бе модерирано от ас. Анна Върбанова от Факултета по педагогика, а за превода се погрижи студентката от Факултета по класически и нови филологии Мария Проданова, която се обучава в четвърти курс на специалността „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“.

2-2

През февруари 2023 г. предстои среща на студентите с Титус Мьоленбек на живо в София, когато ще имат възможност да усвоят повече тънкости и техники на приложението на метода и модерирането на Zukunftswerkstatt (Future Labs).