Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по химия и фармация отбеляза патронния празник на Университета с научна конференция

   
Факултетът по химия и фармация отбеляза патронния празник на Университета с научна конференция

Факултетът по химия и фармация за по редна година отбеляза патронния празник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с научна конференция.

Събитието бе открито от декана акад. Петър Кралчевски, който подчерта, че Факултетът поддържа високо научно ниво от много години. Изследователите от Факултета по химия и фармация всяка година имат около 100 публикации в реферирани научни списания, като 75 от тях са в международни научни списания. Акад. Кралчевски обърна внимание и на последната Национална рейтингова система, според която Факултетът по химия и фармация е на първо място в България в направление „Химия“.

1

Акад. Кралчевски припомни, че през лятото на 2016 г. във Факултета се е провела лектория с учителите по химия от страната, която е предизвикала голям интерес със своята тема – дали химията има бъдеще или вече са се изчерпали всички фундаментални проблеми и тя се превръща в инженерна наука. Акад. Кралчевски подчерта, че все още не са изчерпани възможностите на химията като фундаментална наука, а като приложна наука възможностите са много големи.

Деканът на факултета отбеляза, че международните експерти открояват няколко основни направления в химията – създаването на нови молекули с нови свойства и функции; химичните основи на биологичната клетка; химичните основи на паметта и мисленето; съвременните материали с нови свойства; биосъвместимите материали; химия на живота, какъвто би могъл да бъде на други планети и други. Акад. Кралчевски каза, че рамките на конференцията ще бъдат представени доклади по всяка от темите.

3

Наградени бяха отличили се студенти от Факултета по химия и фармация – Диана Чолакова – Студент на годината на Софийския университет; Цветелин Илиев – за успешно представяне на 4-тото международно състезание по органична химия за студенти в Бейрут; Павел Костадинов - за успешно представяне на 4-тото международно състезание по органична химия за студенти в Бейрут; Боян Пейчев - за успешно представяне на Националната студентска олимпиада по компютърна математика 2016 г. във Велико Търново; Ема Тодорова - за успешно представяне на Националната студентска олимпиада по компютърна математика 2016 г. във Велико Търново; Дамян Дамянов - за успешно представяне на Националната студентска олимпиада по компютърна математика 2016 г. във Велико Търново, Димитър Шандурков - за успешно представяне на Националната студентска олимпиада по компютърна математика 2016 г. във Велико Търново.

По-късно през деня ще се проведе традиционната Вечер на химията, която също е част от традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Научната сесия се проведе с подкрепата на FOT, T.E.A.M., Chem Analytical Services, Aquachim, InfoLab и Spectrotech.