Начало / Новини / Новини и събития / Есенни докторантски четения във Факултета по начална и предучилищна педагогика

   
Есенни докторантски четения във Факултета по начална и предучилищна педагогика

Във Факултета по начална и предучилищна педагогика се проведоха Есенни докторантски четения. Събитието е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Университета.

В събитието взеха участие над 50 докторанти от България, Гърция и Кипър, обучаващи се във Факултета по начална и предучилищна педагогика. Участниците показаха и разказаха за своите научни търсения, както и за изводите, до които са стигнали в своите разработки. Осем от докторантите тях получиха сертификат за най-добре представени доклади на форума, а докладите от конференцията са издадени в електронен сборник.

През втория ден на Есенните докторантски четения участниците преминаха обучение по две дисциплини от индивидуалния им учебен план – „Основни принципи при разработването на дисертационен труд“ и „Методология на разработването и публикуването на научна публикация“.

1