Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Първан Първанов беше избран за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

   
Доц. д-р Първан Първанов беше избран за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 9 май 2019 г., доц. д-р Първан Първанов беше избран за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха две – на доц. д-р Първан Първанов и доц. д-р Евгения Великова. Доц. д-р Първанов получи 85 гласа, а доц. д-р Eвгения Великова – 32.

Доц. д-р Първан Първанов завършва Факултета по математика и информатика на Софийския университет със специализация „Числени методи“ през 1992 г. От 1993 до 1997 година е аспирант в катедра „Числени методи и алгоритми“ на Факултета. През 2000 г. защитава дисертация на тема: “Оценки на грешката на запазващи формата приближения”.

От 1996 до 2000 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в катедра Висша математика“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. От 2000 до 2001 г. е главен асистент в катедра „Висша математика“ на УАСГ. От 2001 до 2011 г. е главен асистент в катедра “Математически анализ” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. През 2011 г. е избран за доцент в същата катедра.

DSC_0202

Декан е на Факултета по математика и информатика от януари 2017 г. Бил е заместник-декан (2013-2015 г.) на Факултета, председател на комисии по провеждане на кандидатстудентската кампания и председател на комисии по провеждане на държавен изпит за специалностите от направление „Математика“.

Доц. Първанов е ръководител на отбори на Факултета по математика и информатика на всички национални студентски олимпиади по математика и на международни състезания от 2002 г. насам.

Чете лекции по диференциално и интегрално смятане в бакалавърски програми на Софийския университет.

Научните му интереси са в областите на теория на функциите, теория на апроксимациите, линейни положителни оператори, апроксимации с ограничения и теглови апроксимации.

Автор е на 14 научни публикации.