Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Ивайло Найденов е новият декан на Богословския факултет на Софийския университет

   
Доц. д-р Ивайло Найденов е новият декан на Богословския факултет на Софийския университет

На 11 юни 2019 г. Общото събрание на Богословския факултет, продължавайки традицията на приемственост и в очакване на благословение от Българската Православна Църква, избра доц. д-р Ивайло Найденов за декан на Богословския факултет.

На заседанието, членове на Общото събрание аргументирано издигнаха четири кандидатури за ръководния пост: на доц. д-р Екатерина Дамянова – ръководител на катедра “Библеистика“, на доц. д-р Ивайло Найденов - катедра “Библеистика“, на доц. д-р Павел Павлов – ръководител на катедра „Историческо и систематическо богословие” и на доц. д-р Андриан Александров – катедра „Практическо богословие“.

Доц. д-р Ивайло Найденов бе избран при второ гласуване с три гласа повече от доц. д-р Андриан Александров.

Dean

Доц. д-р Найденов е водещ преподавател и научен изследовател в областта на Свещеното Писание на Стария Завет. След дипломирането си по специалностите теология и немска филология (1990–1995 г.) в Алма матер, доц. д-р Найденов е член на академичната общност на Богословския факултет от 1996 г. – в началото като хоноруван преподавател, от 2001 г. - редовен асистент, а от 2012 г. след спечелен конкурс е назначен за доцент по библеистика (Стар завет) в Богословски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Доц. д-р Найденов специализира в университетите в Берн (Швейцария) и Йена (Германия). През 2007 г. успешно защитава пред ВАК научната степен „доктор“, специалност „Теология“, на тема: “Книгата на свети пророк Йона-екзегетико-исагогически аспекти“. Гост лектор в университетите в Берн, Йена, Регенсбург и Айхщет.

Доц. д-р Найденов e член на Съюза на учените в България, на Обединението на библеистите „Библейски колегиум”, на Комисията за най-новия превод на Библията на български език и на Института „Библия– култура– диалог”. Директор на библиотека „Библика“ при Богословския факултет. Ръководител и участник в множество международни и национални научни проекти. Автор на книги и съставител на сборници, монографии и статии в специализирани научни издания. Участва с доклади в редица научни конференции и симпозиуми у нас и в чужбина.

Доц. д-р Ивайло Найденов преподава старозаветна библеистика и библейски еврейски език както в бакалавърските и магистърските специалности, така и в курсовете за следдипломна квалификация на Богословския факултета. Активно участва в Докторантския център "Св. Климент Охридски" и стартиралото Докторантско училище на Софийския университет. Основен двигател на преподавателската и студентска мобилност във факултета по програма „Еразъм“.

Под научно му ръководство успешно са защитили тезите си множество магистри.

От 2015 г. доц. д-р Ивайло Найденов е зам.-декан по международна, научноизследователска и проектна дейност на факултета.

Академичната общност и административният състав на Богословския факултет поздравиха освободилия поста декан проф. д-р Омарчески и новоизбрания декан доц. д-р Найденов с песнопението „На многая лета“.