Начало / Новини / Новини и събития / Дни на отворените врати на Центъра за дистанционно обучение

   
Дни на отворените врати на Центъра за дистанционно обучение

В рамките на събитието, което се проведе на 21 и 22 февруари 2017 г. в Конферентната зала на Ректората, ръководителят на Центъра проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт разясни обстойно националната и институционалната нормативна уредба за акредитация и провеждане на дистанционнна форма на обучение.

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт запозна аудиторията с възможностите за подготовка чрез програми и курсове за обучение на преподавателите и административния състав за онлайн обучение, както и с начините, по които чрез Центъра за дистанционно обучение да получат конкретно съдействие. Бяха демонстрирани курсовете на вече акредитираната в дистанционна форма на обучение магистърска програма по „Информационни и комуникационни технологии в образованието”.

Протекоха оживени дискусии с ръководителите и екипите на програми на факултети, които имат желание и готовност за разработване и акредитация на свои програми в дистанционната форма на обучение.

3

През ноември 2016 г. Националната агенция за оценяване и акредитация даде положителна оценка на средата за дистанционна форма на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заедно с акредитацията на средата за дистанционно обучение беше акредитирана и магистърската програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието“ от професионално направление 1.2. Педагогика. Двусеместриалната магистърска програма в дистанционна форма ще стартира своя прием през есента на 2017 г.