Начало / Новини / Новини и събития / Честване на Световния ден на португалския език във Факултета по класически и нови филологии

   
Честване на Световния ден на португалския език във Факултета по класически и нови филологии

Тържествено честване на Световния ден на португалския език бе организирано от Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания на Факултета по класически и нови филологии и научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ при факултета, учредена през 2019 г. с договор за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Камойш“ - Института за сътрудничеството и езика при Министерството на външните работи на Португалия.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-деканът на Факултета по класически и нови филологии доц. д-р Александра Багашева, посланикът на Португалия Н. Пр. г-жа Ана Мария Рибейро да Силва, посланикът на Бразилия Н. Пр. г-жа Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс, студенти, докторанти и преподаватели от специалностите „Португалска филология“ и „Африканистика“ на ФКНФ. Модератор бе проф. д-р Яна Андреева, ръководител на Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания и НИК „Жозе Сарамаго“.

11

Обръщайки се към присъстващите в залата, ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази задоволството си да присъства на събитието. Той заяви, че Софийският университет обхваща много науки и области на знания и подчерта, че университетът има два филологически факултета, защото интересът към езиците, литературите и културите на различните народи е голям. „Световният ден на португалския език е удобен повод да отдадем дължимото на един език и една култура на много векове. Португалският език е един от най-разпространените на земята. Това е езикът на велики литератури и култура, която отдавна е надхвърлила европейския континент и заедно с португалския език е покорила сърцата на много хора по света“.

5

Ректорът изрази надеждата си, че най-вече младите хора, които вижда в залата, ще помогнат за това и в България интересът към португалския език, литература и култура да продължава да се разпространява. „Пожелавам го на всички. Да запалиш в сърцето на хората огънчето на любовта към нещо, е велико усещане“, каза още ректорът. Той пожела успех на специалността и благодари на посланиците за постоянното добро сътрудничество.

6-1

Приветствие от името на деканското ръководство на ФКНФ поднесе заместник-деканът доц. д-р Александра Багашева. Тя изрази удовлетворение, че най-младата катедра във Факултета по класически и нови филологии е домакин на честването на Световния ден на португалския език, обявен с решение на Генералната асамблея на ЮНЕСКО през ноември 2019 г., и че към това събитие има толкова голям интерес от страна на студенти, преподаватели и гости. Езикът като световна културна ценност на всички португалоговорещи страни по света е особено значим фактор в подкрепа на това всички тези страни и техните диаспори да обединяват своите усилия за сътрудничество в областта на политиката, културата и икономиката. Доц. Багашева изрази увереността си, че членовете на катедрата и студентите португалисти ще продължат да работят все така усърдно, с голям ентусиазъм и отдаденост за поддържане на високите стандарти в процеса на обучение и изследователска дейност в областта на португалския език и лузофонските култури, както и че Факултетът по класически и нови филологии, Софийският университет и България ще продължат да стоят убедително на картата на страните и академичните институции, които развиват изследванията на лузофонията.

8

В своето слово Н. Пр. посланикът на Португалия г-жа Ана Мария Рибейро да Силва изтъкна, че обявяването на датата 5 май за Световен ден на португалския език е пример за постигнатото в разпространението на португалския език по света и конкретно в седалищата на международните организации, например Организацията на обединените нации, в които португалският език е привилегирован начин за достигане до много големи общности от хора, намиращи се на всички континенти. Посланикът на Португалия посочи, че португалският език днес се чества в контекста на сложни предизвикателства. Езиците безспорно имат незаменима роля в сближаването между народите, за поддържането на многообразието и мултикултурността, но тяхната гъвкавост днес е податлива на разпространяването на дезинформация, към което трябва да бъдем особено внимателни. Ролята на португалския език, на всички езици, в изграждането и разпространението на знания и на достоверна информация е доказано и е особено важно, както в настоящия момент, така и за в бъдеще. Богатството на езика се измерва с многообразието му и с включването на различните му гласове, при зачитане на истината и взаимно уважение.

17

За всички, които говорят португалския език като майчин език, са валидни въпроси като: Когато няма физически допир, какво сближава хората и народите? Когато няма пряка връзка помежду им, какво приближава Севера и Юга? Без да имат граници помежду си, какво споделят деветте държави от Общността на португалоговорещите страни и стотиците общности по света, които говорят португалски? Без прегръдка, какво сплотява повече от 260 милиона носители на този език по света? А отговорът на тези въпроси е: Свързва ни образованието и културата, свързва ни науката и развитието, свързват ни думите – написани, изречени на глас, изпети. Свързват ни желанието да бъдем заедно и всичко онова, което е общо помежду ни и което честваме. Свързва ни езикът, който говорим – португалският език.

Честването на Световния ден на португалския език, подчерта посланик Рибейро, е световно признание за неговата значимост. Тя изрази признателността си за това, че признанието към португалския език и културите, които се изразяват на него, е нараснало през последните години и в уважавания Софийски университет, и в България като цяло, и е намерило израз в така очакваното създаване на Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания.

Португалският език продължава да бъде днес един от основните езици да международна комуникация с широко географско разпространение, което ще продължава да нараства. Той е не само сред най-говорените езици, от над 265 милиона души по света, но е и най-разпространеният език в Южното полукълбо, петият най-използван език в интернет и третият във Фейсбук, като се очаква през 2050 г. на него да се изразяват 380 милиона души по света. Посланикът на Португалия г-жа Рибейро да Силва подчерта в заключение, че в бъдеще португалският език ще продължи да расте в своето разпространение и значимост, като се обогатява с многообразието и единозвучието на всички гласове, които го говорят.

9

Приветствие към участниците и организаторите на честването отправи и посланикът на Бразилия Н. Пр. г-жа Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс. В изказването си тя подчерта важността на световните чествания на португалския език, които се случват в тези дни на четирите континента и в деветте португалоезични страни, както и в много други страни по света, които отбелязват богатото наследство на езика и изразяващите се на него култури. Чествания на тази важна дата са се провели и в множество международни и регионални организации, в които португалският е официален и работен език, като Организацията на американските държави, Европейският съюз, Общността на португалоговорещите страни, Меркосул, Форумът за сътрудничество в Макао. Посланик Рейс сподели, че през 2019 г. е имала честта и привилегията да участва, като представител на Бразилия в ЮНЕСКО, заедно с посланиците на всички португалоезични страни, в обсъждането на предложението за включване на датата 5 май в календара на ЮНЕСКО като Световен ден на португалския език. Това предложение се увенча с успех и беше прието на 40-та сесия на Генералната асамблея на ЮНЕСКО през ноември 2019 г.

16

Това е признание за ролята и значимостта на португалския език за утвърждаването на културното многообразие, толерантността и диалога, подчерта посланикът на Бразилия. Защото португалският език със своята пластичност и динамичност през вековете е сближавал народи и култури от Севера и Юга, от Запада и Изтока. Тази година честването на португалския език е свързано с няколко важни годишнини за португалоезичните общности по света, посочи посланик Рейс. Тези годишнини са: 200 години от Независимостта на Бразилия, 200 години от рождението на бразилския писател Лима Барето, 100 години от рождението на португалския писател и Нобелов лауреат Жозе Сарамаго и 100 години от рождението на Агощиньо Нето, поет, борец за независимостта на Ангола и неин пръв президент. Посланикът на Бразилия изрази благодарността си към Софийския университет за организацията на това събитие и за възможността заедно да честваме Световния ден на португалския език, като подчерта, че такива срещи ни стимулират да продължим да работим заедно за разпространението на португалския език в България, което е важен фактор за сближаването на страните и народите ни.

12

Студентският конкурс по превод от португалски език – издание 2022, който бе организиран от Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания и НИК „Жозе Сарамаго“ в чест на Световния ден на португалския език, бе представен от проф. Яна Андреева. Тя изрази благодарност към всички студенти, участвали в конкурса, и към членовете на журито, като отправи специална благодарност към г-жа Здравка Найденова, преводач на португалска литература в България и на българска литература в Португалия и почетен член на конкурсното жури. Участието на един изтъкнат български преводач в нашето жури, подчерта проф. Андреева, е израз на стремежа ни да осигурим чрез обучението на нашите студенти онази така необходима приемственост в дългогодишните ни усилия за разпространение на постиженията на португалоезичните култури в България и на българската култура в португалоезичния свят.

13

Доц. д-р Весела Чергова представи от името на журито начина, по който протече конкурсът, и благодари на всички участници, като отбеляза достойнствата на представените конкурсни работи, подготвени внимателно и с усет към езика на оригинала и езика на превода – португалски и български. Селектираният за превод текст тази година бе очеркът „Съвпадения“ на португалския писател Жозе Сарамаго, чиято годишнина се чества в световен мащаб. Преводите бяха оценявани въз основа на четири критерия: езикова култура и перцепция на португалския език; езикова култура на българския език; социални, исторически и културни параметри на превода; естетика и оригиналност на преводаческите решения. С Първа награда бе отличен преводът на Теодора Бакалова, студентка от четвърти курс на специалност „Португалска филология“.

14

Дипломата за победителя в Студентския конкурс по превод от португалски език и сертификатите на участвалите студенти бяха връчени от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, който поздрави финалистите, организаторите и всички участници в конкурса.

15
Dia_Mundial_Língua_Portuguesa_Univesidade