Начало / Новини / Новини и събития / Центърът за компетентност „Clean & circle” отбеляза Световния ден на околната среда

   
Центърът за компетентност „Clean & circle” отбеляза Световния ден на околната среда

На 7-и юни 2022 г. Центърът за компетентност „Clean & Circle” отбеляза Световния ден на околната среда. Събитието откри чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев – ректор на Лесотехническия университет, партньор в проекта и домакин на събитието. Той подчерта ролята на този ден за привличане на вниманието на обществеността, учените и бизнеса върху опазването на околната среда и акцентира върху ролята на екологичното образование за опазване на планетата Земя.

Сътрудничеството и холистичният подход към проблемите на околната среда е цел и подход на Центъра за компетентност “Clean & Circle”. В този дух, събитието беше отбелязано от ученици, учени, представители на бизнеса и държавната администрация. Проф. Топалова – координатор на проекта, отбеляза ролята на разработените в “Clean & Circle” чисти технологии с прилагане на принципите на кръговата икономика за опазването на планетата. Тя подчерта, че сега е важно тези технологии да бъдат трансферирани в реалния бизнес за постигане на екологични, социални и икономически ползи в духа на ESG-стандартите за устойчивост. Доц. Тодорова – водещ изследовател по проекта “Clean & Circle” от ЛТУ, разказа за партньорствата и постиженията на университета, стимулирани и финансово подкрепени от проекта “Clean & Circle”.

2

Представителите на бизнеса и асоциирани партньори в Центъра: г-жа Лияна Аджарова – изпълнителен директор на Енергийна агенция – Пловдив, г-жа Невена Лазарова – заместник-директор на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и главен технолог Радослав Павлов, Веселин Димитров – заместник-технически директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води и ЕМП“ на „Софийска вода“ АД, част от Веолия, в презентациите си акцентираха на съвместните постижения и възможности за нови проекти с екипите на “Clean & Circle” в насока създаване и управление на чисти технологии, добри съвместни изследователски и бизнес практики за постигане на глобалните цели на устойчивото развитие.

3

Ролята на Регионалната инспекция по околна среда и води представи г-жа Ралица Венкова – старши експерт в РИОСВ-София. Ученици от столични училища имаха възможност да разгледат най-съвременните лаборатории на Лесотехническия университет и да се запознаят с научната дейност и възможностите, които предоставят обучителните програми.

1