Начало / Новини / Новини и събития / Алма матер организира дискусия „Антиплагиатство и академизъм–проблеми и решения“

   
Алма матер организира дискусия „Антиплагиатство и академизъм–проблеми и решения“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" се проведе национален форум на тема „Антиплагиатство и академизъм - проблеми и решения", организиран от Центъра за дистанционно обучение на Университета и ректорското ръководство на Алма матер.

На форума бяха представени и дискутирани педагогически, технологични и административно-нормативни подходи и решения за превенция и борба с плагиатството и измамите при изпитване.

Форумът бе фокусиран върху една от актуалните и болезнени теми, свързани с академизма и качеството на висшето образование в 21-ви век. Проблеми, намерили отражение и при промените в Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Директорът на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет проф. Румяна Пейчева-Форсайт представи резултатите от изследванията, проведени от Центъра, относно мненията и отношенията на студентите и академичния състав на Алма матер към измамите при изпитване и плагиатството.

2

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Елиза Стефанова разгледа възможните технологични решения за превенция и борба с плагиатството и измамата в Университета, а изпълнителният директор на Plagiat.pl Али Тахмазов говори за системата за установяване на плагиатството.

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт запозна присъстващите с базирана на доверието система за автентикация на студентите и установяване на тяхното авторство (Проект TeSLA по програма Хоризонт 2020 на ЕС). Опитът на Нов български университет в превенцията и борбата с плагиатството и измамата бе представен от доц. Венцислав Джамбазов, декан на Факултета по дистанционно, електронно и продължаващо обучение и д-р Христо Чукурлиев, а опитът на Техническия университет – от доц. Ана Розева, ръководител на катедра „Информатика“ във Факултета по приложна математика и информатика.

4

Доц. Валентина Кънева, председател на Етичната комисия на Алма матер говори за насърчаването на добри практики в научните изследвания на Софийския университет, а доц. Елиза Стефанова обобщи административните подходи за превенция и борба с плагиатството и измамата.

В рамките на конференцията беше представен и опитът на колеги, използвали инструментите на TeSLA и антиплагиатски софтуер.

1